برچسب: گلادياتورها

گزارش از رژه گلادیاتورها در رم

گزارش از رژه گلادیاتورها در رم

رم /واحد مرکزی خبر/ فرهنگی ۹۱/۲/۴ گلادیاتورها در دو هزار و هفتصد و شصت و پنجمین سالگرد تاسیس شهر رم در خیابان های پایتخت ایتالیا رژه رفتند.به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، تاریخ احداث …
بستن تبلیغ