برچسب: یکهزار

یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت راههای روستایی کشور در سال ۹۱

یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت راههای روستایی کشور در سال ۹۱

یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت راههای روستایی کشور در سال ۹۱ با حضور معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزیر راه و شهرسازی ۱۲۷ کیلو متر راه روستایی در آذربایجان غربی به بهره برداری …
بستن تبلیغ