برچسب: ۹۹درصد

کالدرون ۹۹درصد مربی پرسپولیس است

کالدرون ۹۹درصد مربی پرسپولیس است

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: به احتمال ۹۹ درصد گابریل کالدرون سرمربی فصل آینده ما خواهد بود. علی پروین در مورد انتخاب سرمربی پرسپولیس گفت: گابریل کالدرون به ما تخفیف ویژه داده و به …
بستن تبلیغ