برچسب: 1+5در

مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵در سطح کارشناسی در استانبول برگزار می شود

مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵در سطح کارشناسی در استانبول برگزار می شود

به گزارش ایرنا، مطابق توافقی که ماه گذشته در مسکو در مذاکرات دوطرف حاصل شد، قرار شد مذاکرات در سطح کارشناسان و همچنین معاونان ادامه یابد. مسکو سومین دور از مذاکرات سطح بالا بین ایران …
بستن تبلیغ