برچسب: 7571

صدور ۷۵۷۱ مجوز ترخیص کالاهای وارداتی

صدور ۷۵۷۱ مجوز ترخیص کالاهای وارداتی

در دو ماه گذشته ۷۵۷۱ گواهینامه مجور ترخیص کالاهای وارداتی استان تهران از گمرکات صادر شد. به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،مدیر کل استاندارد استان تهران در این خصوص گفت: در جهت نظارت بر …
بستن تبلیغ