برچسب: Camille Allen

این نوزادان کوچک خوردنی اند!

این نوزادان کوچک خوردنی اند!

خانوم Camille Allen را می شناسید؟ میدانید هنرش چیست؟ این خانم از خمیر بادام و سفیده تخم مرغ مجسمه هایی به شکل نوزاد تهیه می کند .جالب اینه که مجسمه ها قابل خوردن هستند   …
بستن تبلیغ