آب‌و‌هوای کشور تا سوم فروردین +جدول

۲۸م اسفند ،

نام استان یکشنبه

۹۱٫۱۲٫۲۷

دوشنبه

۹۱٫۱۲٫۲۸

سه‌شنبه

۹۲٫۱۲٫۲۹

چهارشنبه

۹۱٫۱۲٫۳۰

پنج شنبه

۹۲٫۱٫۱

جمعه

۹۲٫۱٫۲

شنبه

۹۲٫۱٫۳

آذربایجان شرقی به تدریج ابری رگبار و رعد و برق بارش باران و برف وزش باد بارش پراکنده وزش باد صاف کمی ابری صاف کمی ابری کمی ابری نیمه ابری ابری بارش باران و برف آذربایجان غربی به تدریج ابری رگبار و رعد و برق بارش باران و برف وزش باد بارش پراکنده وزش باد صاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

کمی ابری نیمه ابری ابری بارش باران و برف اردبیل به تدریج ابری رگبار و رعد و برق بارش پراکنده وزش باد بارش پراکنده وزش باد صاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

کمی ابری

نیمه ابری

ابری بارش باران و برف اصفهان صاف

وزش باد

رگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

ورزش باد

صاف

غبار صبحگاهی

نیمه‌ابری

بارش پراکنده

صاف

غبار صبحگاهی

صاف

نیمه ابری

البرز صاف

وزش باد

رگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

وزش باد

 صاف غبار صحبگاهی نیمه ابری

بارش پراکنده

 صاف

غبار صبحگاهی

صاف

نیمه ابری

ایلام به تدریج ابری رگبار و رعد و برق رگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

وزش باد

صاف صاف صاف ابری

بارش باران

بوشهر صاف رگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

وزش باد

صاف

وزش باد

رگبار و رعد و برق

ابری

کمی ابری

نیمه‌ ابری

ابری

رگبار و رعد و برق

تهران صاف ورزش باد رگبار باران

وزش باد

رگبار باران

وزش باد

صاف

وزش باد

صاف نیمه‌ابری

کمی ابری

صاف

نیمه‌ابری

چهارمحال و بختیاری کمی ابری نیمه‌ابری بارش پراکنده

وزش باد

نیمه ابری

وزش باد

صاف رگبار باران

ابری

صاف

کمی ابری

ابری

رگبار باران

خراسان جنوبی صاف بارش پراکنده

ورزش باد

نیمه ابری

وزش باد

رگبار باران

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف

بارش پراکنده

وزش باد

صاف

 

خراسان رضوی صاف نیمه ابری

بارش پراکنده

بارش پراکنده

وزش باد

رگبار و رعد و برق

ابری

صاف بارش پراکنده

وزش باد

صاف خراسان شمالی صاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

رگبار باران

وزش باد

رگبار و رعد و برق

ابری

صاف بارش پراکنده

وزش باد

نیمه‌ابری

بارش خفیف باران

خوزستان صاف

کمی‌ابری

رگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف ابری

بارش پراکنده

صاف

کمی ابری

رگبار و رعد و برق

وزش باد

زنجان صاف

کمی ابری

رگبار باران

وزش باد

رگبار و رعد و برق

وزش باد

نیمه ابری

کاهش ابر

صاف صاف ابری

بارش باران و برف

سمنان صاف

کمی ابری

صاف

ورزش باد

رگبار باران

ورزش باد

بارش پراکنده

کاهش ابر

صاف

کمی ابری

 

صاف صاف ورزش باد سیستان و بلوچستان صاف

کمی ابی

صاف

وزش باد

کمی ابری

وزش باد

کمی ابری

نیمه ابری

کمی ابری

وزش باد

افزایش ابر

بارش پراکنده

صاف

وزش باد

فارس صاف

قسمتی ابری

کمی ابری

نیمه ابری

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف

کمی ابری

رگبار و رعد و برق

وزش باد

بارش پراکنده

کاهش ابر

صاف

نیمه ابری

قزوین صاف

کمی ابری

افزایش ابر

بارش پراکنده

رگبار و رعد و برق

وزش باد

صاف صاف کمی ابری

نیمه ابری

صاف

نیمه ابری

قم صاف

کمی ابری

نیمه‌ابری

بارش پراکنده

وزش باد

بارش پراکنده

صاف صاف صاف

قسمتی ابری

صاف

نیمه ابری

کردستان صاف

نیمه ابری

رگبار و رعد و برق

وزش باد

ابری

کاهش ابر

صاف صاف

کمی ابری

صاف ابری

بارش باران و برف

کرمان صاف صاف کمی ابری

ورزش باد

صاف

وزش باد

نیمه‌ ابری

بارش پراکنده

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف کرمانشاه نیمه ابری

رگبار و رعد و برق

رگبار باران

وزش باد

رگبار باران

کاهش ابر

صاف صاف

نیمه ابری

صاف

کمی ابری

ابری

بارش باران و برف

کهکیلویه و بویراحمد صاف

کمی ابری

نیمه ابری

رگبار باران

ابری

بارش پراکنده

صاف رگبار باران

ابری

صاف

قسمتی ابری

ابری رگبار باران گلستان صاف

کمی ابری

صاف

قسمتی ابری

بارش پراکنده

ابری

رگبار باران

کاهش ابر

صاف کمی ابری

نیمه ابری

صاف گیلان صاف افزایش ابر

بارش پراکنده

رگبار و رعد و برق

وزش باد

نیمه ابری

کاهش ابر

صاف

نیمه ابری

صاف نیمه ابری

بارش پراکنده

لرستان نیمه ابری بارش پراکنده

وزش باد

رگبار باران

کاهش ابر

صاف صاف

نیمه ابری

صاف

کمی ابری

ابری

بارش پراکنده

مازندران صاف

کمی ابری

نیمه ابری

رگبار باران

رگبار و رعد و برق

ابری

بارش پراکنده

کاهش ابر

صاف کمی ابری

نیمه ابری

صاف

نیمه ابری

مرکزی صاف

کمی ابری

ابری

بارش پراکنده

رگبار باران

وزش باد

صاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

صاف صاف

نیمه ابری

هرمزگان صاف

کمی ابری

صاف

غبار محلی

کمی ابری

غبار محلی

صاف

غبار محلی

ابری

بارش پراکنده

صاف

غبار محلی

صاف همدان صاف

کمی ابری

ابری

بارش پراکنده

رگبار باران

وزش باد

صاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

صاف ابری

بارش پراکنده

یزد صاف

کمی ابری

نیمه‌ابری

بارش پراکنده

نیمه ابری

وزش باد

کمی ابری

وزش باد

 نیمه ابری

بارش پراکنده

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف

باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *