آذربایجان شرقی ۲۱ بار لرزید/ بزرگترین زمین لرزه ۵٫۲ ریشتر

۲۹فروردین۱۳،

۲۱زمین لرزه امروز از ساغت ۱۵:۰۹ تا ساعت ۱۹:۲۳ تسوج واقع در استان آذربایجان شرقی را لرزاند.

به گزارش گروه علمیممتازنیوز، به نقل موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه ها از ساعت۱۵:۰۹

 تا ساعت ۱۹:۲۳ تسوج را لرزاند.

-۰۱-۲۹ ۱۹:۲۳:۱۰.۶ ۳۸.۳۹ N ۴۵.۳۹ E ۵ ۲.۶  تسوج، آذربایجان شرقی

  ۱۹:۰۴:۳۸.۲ ۳۸.۳۵ N ۴۵.۳۹ E ۲ ۲.۵  تسوج، آذربایجان شرقی 

   ۱۸:۲۷:۳۸.۲ ۳۸.۴۱   ۲.۲  تسوج، آذربایجان شرقی 

۱۸:۰۰:۲۳ ۳۸.۴۲ N ۴۵.۳۳ E ۳۰ ۲.۶  تسوج، آذربایجان شرقی 

 ۱۷:۳۵ ۴۵.۴۳ E ۲۹ ۲.۳  تسوج، آذربایجان شرقی

۱۷:۱۸  N ۴۵.۳۹ E ۱۰ ۲.۳  تسوج، آذربایجان شرقی

-۰۱-۲۹ ۱۷:۰۸:۵۹.۱ ۳۸.۴۰  ۲.۱  تسوج، آذربایجان شرقی

۱۶:۲۴:۱۵.۰ ۳۸.۳۷  ۳.۲  تسوج، آذربایجان شرقی
۱۶:۱۹:۰۳.۶ ۳۸.۳۷ ۲.۳  تسوج، آذربایجان شرقی 

 -۰۱-۲۹ :۱۶:۰۹ ۳۸.۴۱  ۳.۹  تسوج، آذربایجان شرقی    
-۰۱-۲۹ ۱۶:۰۲:۴۳.۲ ۳۸.۴۲  ۲.۹  تسوج، آذربایجان شرقی     

 -۰۱-۲۹ ۱۵:۵۰:۱۷.۳ ۳۸.۳۷  ۳.۸  تسوج، آذربایجان شرقی  

 -۰۱-۲۹ ۱۵:۴۲:۲۶.۰ ۳۸.۳۹  ۳.۴  تسوج، آذربایجان شرقی    

 -۰۱-۲۹ ۱۵:۳۹:۴۹.۹ ۳۸.۳۷  ۳.۲  تسوج، آذربایجان شرقی    
-۰۱-۲۹ ۱۵:۳۸:۲۷.۹ ۳۸.۴۰  ۳.۱  تسوج، آذربایجان شرقی     

 -۰۱-۲۹ ۱۵:۳۱:۵۶.۲ ۳۸.۳۸  ۳.۰  تسوج، آذربایجان شرقی   
-۰۱-۲۹ ۱۵:۲۸:۵۱.۲ ۳۸.۴۰    ۳.۳  تسوج، آذربایجان شرقی  

   -۰۱-۲۹ ۱۵:۲۳:۰۴.۴ ۳۸.۴۱  ۳.۰  تسوج، آذربایجان شرقی     
-۰۱-۲۹ ۱۵:۱۸:۱۳.۷ ۳۸.۳۹  ۲.۴  تسوج، آذربایجان شرقی    
-۰۱-۲۹ ۱۵:۱۴:۴۲.۹ ۳۸.۳۹  ۴.۱  تسوج، آذربایجان شرقی  

 -۰۱-۲۹  ۳۸.۳۲۱۵:۰۹    ۵.۲  تسوج، آذربایجان شرقی


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.