آلایندگی خودروهای الکتریکی؛ زیر سؤال

آلایندگی خودروهای الکتریکی؛ زیر سؤال

آلایندگی خودروهای الکتریکی؛ زیر سؤال

ممتازنیوز: مطالعات نشان می دهند که تأثیر خودروهای الکتریکی بر گرمایش زمین دو برابر خودروهای معمولی است.

دانشمندان دانشگاه علوم و فناوری نروژ برخی از فرضیات را به چالش کشانده و آن چه در مورد خودروهای الکتریکی مسلم فرض شده زیر سؤال برده اند.
نتایج تحقیقات این دانشمندان در نشریه اکولوژی صنعتی Journal of Industrial Ecology به چاپ رسیده است. عنوان این تحقیق «چرخه حیات زیست محیطی تطبیقی خودروهای الکتریکی و عادی» است. در این تحقیق بر این نکته تأکید شده است که خودروهای الکتریکی با حل یک مشکل، خودشان مشکل دیگری به وجود می آورند. این تحقیق این پرسش را مطرح کرده است که آیا آسیب های خودروهای الکتریکی بیشتر از خودروهای معمولی نیست.
این دانشمندان معتقدند تأمین الکتریسته برای شارژ باتری های این خودروها آلایندگی بیشتری نسبت به سوختن بنزین یا دیزل در خود خودروها ایجاد می کند. تحقیق آنان نیز نشان می دهد که این میزان آلایندگی و آسیب تقریباً دوبرابر است. در حال حاضر بیشتر برق تولیدی به جای آن که از توربین ها در سدها یا از طریق انرژی بادی یا انرژی خورشیدی باشد از سوختن ذغال سنگ و سایر سوخت های فسیلی به دست می آید که خودشان تولید کننده دی اکسید کربن هستند و همین کارخانه ها عامل اصلی تشدید اثر گلخانه ای و پدیده گرمایش زمین هستند. در این تحقیق آمده است: توسعه فناوری خودروهای الکتریکی در کشورهایی که برق را از سوزاندن سوخت های فسیلی تأمین می کنند ضد بهره وری است .
البته این تحقیق منکر فناوری های جدید در خودروهای الکتریکی نیست بلکه تأکید دارد که این نوع خودروها فقط برای کشورهایی مناسب است که برق را غیر از روش های سوزاندن سوخت های فسیلی تأمین می کنند. برای مثال اگر برق از انرژی باد یا خورشید تأمین شود در آن صورت منظور اصلی برآورده شده و آلایندگی خودروهای الکتریکی به معنی واقعی کلمه در حد صفر خواهد شد.


پرشین خودرو | RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ