آمارهای ۲۰ ساله وضعیت بازار مسکن

۲۰خردادماه۹۲ به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

به گزارش نوساز به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور که طی فاصله سال‌های ۷۲ تا انجام شده حاکی از آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از ۵۲ هزار تومان در سال ۷۲ به متری سه میلیون و ۲۸۲ هزار تومان در سال افزایش یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد که در ۲۰ سال قبل هیچ گاه قیمت یک متر مربع مسکن در تهران در چند سال متوالی در یک رنج قیمت قرار نداشته است.

از نکات قابل تامل در بررسی قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران این است که در نزیک به ۱۵ سال از ۲۰ سال قبل افزایش قیمت مسکن در فصل زمستان ایجاد شده که این مسله در سال‌های اخیر محسوس است.

این در حالی است که تنها در پاییز۷۲، بهار ۷۶، پاییز ۷۷، بهار ۸۳ و بهار ۸۷ قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به سایر ماه‌ها رشد بیشتری داشته است.

اما متوسط قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در شهر تهران در سال ۸۵، میلیونی می گردد و در ادامه در سال ۸۷ دو میلیونی شده ودر سال نیز از مرز سه میلون می گذرد.

متوسط قیمت هر متر خانه در ۲۰ سال قبل در شهر تهران

سال ۷۲؛ هر متر ۵۰ هزار تومان

نرخ هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران در سال ۷۲ بین ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان متغییر است که پاییز با ۵۳ و تابستان با ۵۱ هزار تومان بیشترین و کمترین قیمت مسکن را در این سال داشته اند.

همچنین قیمت هر متر در بهارو زمستان ۵۲ هزار تومان بوده است.

سال ۷۳؛ هر متر ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان

قیمت هر متر مربع زیر بنا مسکونی در این سال از ۵۵ هزار تومان در بهار آغاز و به ۵۶ هزار تومان در تابستان می رسد اما درپاییز به هر متر ۶۰ و در زمستان با رشد ۱۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای سال به ۶۵ هزار تومان افزایش می یابد.

سال ۷۴؛ هر متر ۸۰ تا ۱۱۴ هزار تومان

قیمت هر متر مربع مسکن در ابتدای این سال با رشد ۲۰ هزار تومانی نسبت به سال قبل مواجه می گردد به طوری که در بهار و تابستان به ترتیب ۸۱ و ۸۴ هزار تومان بوده است اما در پاییز بار دیگر با افزایش قیمت روبه رو شده و به ۱۰۰ هزار تومان در پاییز و ۱۱۴ هزار تومان در زمستان افزایش می یابد. در این سال زمستان گرانترین فصل در افزایش قیمت هر متر زیر بنای مسکونی است.

سال ۷۵؛ هر متر ۱۵۷ تا ۱۶۱ هزار تومان

قیمت هر متر زیربنای مسکونی در این سال از بهار تا زمستان تفاوت چندانی ندارد به گونه ای که در بهار ۱۵۷، تابستان ۱۵۹، پاییز ۱۶۵ و در زمستان ۱۶۱ هزار تومان بوده است.

قیمت هر متر واحد مسکونی در سال ۷۵ در پاییز به اوج خود می رسد.

سال ۷۶؛ هر متر ۱۵۲ تا ۱۵۸ هزار تومان

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این سال در پاییز با ۱۵۲ هزار تومان به کمترین حد خود می رسد. این در حالی است که در سایر فصل‌ها نیز تفاوت قیمت بسیاری وجود ندارد که بر این اساس در بهار ۱۵۸، تابستان۱۵۶ و زمستان ۱۵۷ هزار تومان بوده است.

سال ۷۷؛ هر متر از ۱۵۱ تا ۱۶۰ هزار تومان

در حالی گرانترین معامله هر متر واحد مسکونی در سال ۷۷ با ۱۶۰ هزار تومان در پاییز انجام شده که در فصل قبل از آن قیمت هر متر برابر با ۱۵۱ هزار تومان بوده است.

همچنین قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در زمستان ۱۵۸ و در بهار ۱۵۴ هزار تومان بوده است.

سال ۷۸؛ از متری ۱۶۷ تا ۱۸۴ هزار تومان

در این سال نیز قیمت هر متر واحد مسکونی با نوسان روبه رو یوده است به طوری که از ۱۶۷ و ۱۶۸ هزار تومان در بهار و تابستان آغاز و به ۱۸۱ و ۱۸۴ هزار تومان در پاییز و زمستان ختم می گردد.

سال ۷۹؛از متری ۲۰۲ تا ۲۴۶ هزار تومان

بهار ۷۹ با افزایش قیمت نزدیک به ۲۰ هزار تومانی نسبت به فصل قبل آغاز شده است.

زمستان هم با قیمت هر متر ۲۴۶ هزار تومان گران‌ترین و بهار با هر متر ۲۰۲ هزار تومان ارزانترین فصل معامله مسکن در این سال بوده است. همچنین ۲۱۰هزار تومان در تابستان و ۲۳۳ هزار تومان در پاییز از سایر قیمت‌های هر متر مسکن در این سال در تهران است.

سال ۸۰؛ از ۲۸۲ تا ۳۵۳ هزار تومان

با تغییر دهه، ۴۰ هزار تومان نیز به قیمت هر واحد مسکونی افزوده شد به طوری که قیمت هر متر مربع در بهار ۸۰ به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافته است و روندی صعودی را تا پایان سال طی می کند تا جایی که در زمستان به هر متر ۳۵۳ هزار تومان افزایش می یابد.

از سویی دیگر قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تابستان ۲۹۵ و در پاییز ۳۲۶ هزار تومان بوده است.

سال ۸۱؛ از ۴۲۵ تا ۵۲۴ هزار تومان

در این سال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در طی سال محسوس است. این در حالی است که در بهار قیمت هر متر ۴۲۵، تابستان۴۶۴، پاییز ۴۹۴ و زمستان ۵۲۴ هزار تومان است.

سال ۸۲؛ از ۵۶۶ تا ۶۳۰ هزار تومان

قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در این سال نیز روند صودی را طی کرده است به طوری که از ۵۶۶ هزار در بهار به ۵۸۹ هزار در تابستان رسیده است. همچنین در ادامه نرخ هر متر واحد مسکونی از از ۶۱۰ هزار تومان در پاییز به ۶۳۰ هزار تومان در زمستان افزایش یافته است.

سال ۸۳؛ از ۵۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان

بعد از افزایش پی در پی قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی از سال ۷۲ تا ۸۲ این بار مسکن سال ۸۳ را با کاهش قیمت نسبت به دوره قبل آغاز می کند. بهار ۶۰۰، تابستان ۵۹۰، پاییز ۵۶۰ و زمستان ۵۸۴ هزار تومانی قیمت‌های هر متر مربع واحد مسکونی در این سال است.

سال ۸۴؛ از ۵۸۷ تا ۶۸۳ هزار تومان

سال ۸۴ در حالی با بهار ۵۸۷ هزار تومانی برای قیمت هر متر مربع زبر بنای واحد مسکونی آغاز می‌شود که در ادامه روند صعودی را پیش می گیرد.

بر این اساس نرخ هر متر خانه در تابستان به ۶۵۹، پاییز ۶۶۴ افزایش می یابد. همچنین در زمستان نیز گران ترین معاملات در این سال با هر متر ۶۸۳ هزار تومان انجام می گردد.

سال ۸۵؛ از ۷۲۴هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان

سال ۸۵ سال میلیونی شدن قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران است. در این سال قیمت هر واحد زیر بنای مسکونی با افزایش نزدیک به ۳۰۰ هزار تومانی از ابتدا تا انتهای سال مواجه است به طوری که این نرخ در بهار با ۷۲۴ هزار تومان آغاز و به یک میلیون و دو هزار تومان در زمستان می رسد. همچنین ۷۷۶ و ۸۸۰ هزار تومان سایر قیمت ها برای هر متر در سال ۸۵ است.

سال ۸۶؛ از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

در این سال نیز افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در یک سال ادامه دارد. یک میلیون و ۳۵۷ هزار تومان در بهار، یک میلیون و ۴۳۱هزار تومان در تابستان، یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در پاییز و یک میلیون و ۶۹۹ هزار تومان متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال ۸۶ است.

سال ۸۷؛ ازبیش از یک میلیون و۵۹۰ هزار تا دو میلون تومان

۸۷ سال دو میلیونی شدن قیمت هر متر واحد مسکونی است. هر جند که این سال با افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به سال آخرین فصل سال قبل با بهار دو میلیون و ۱۹ هزار تومانی آغاز می گردد و در تابستان هم با هر متر دو میلیون و ۱۴ هزار تومان ادامه دارد اما در نیمه دو سال قیمت‌ها تا حدودی شکسته شده و زیر دو میلیون می رسد. بر این اساس قیمت هر متر در پاییز یک میلیون و ۸۳۵ هزار و در زمستان به یک میلیون و ۵۹۶ هزار تومان کاهش می یابد.

سال ۸۸؛ از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان

هر چند که فصل‌های پایانی سال قبل دوره کاهش قیمت برای مسکن بود اما در سال۸۸ بار دیگر روند صعودی افزایش قیمت در مسکن از سر گرفته می گردد.

بنا بر این گزارش در بهار ۸۸ قیمت هر متر مربع یک میلیون و ۵۰۳ ، تابستان یک میلیون و ۶۲۹، پاییز یک میلیون و ۶۴۴ و در زمستان نیز یک میلیون و ۶۷۲ هزار تومان بوده است.

سال ۸۹؛ از بیش از یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

آخرین سال دهه ۸۰ دوره پر افت و خیزی برای مسکن نیست و تفاوت چندانی بین قیمت‌ها در چهار فصل سال وجود ندارد. این در حالی است که نیمه اول سال با یک میلیون و ۷۹۵ هزار تومان در بهار و یک میلیون و ۷۴۳ هزار تومان در تابستان برای هر متر واحد مسکونی همراه بوده است.

همچنین قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در پاییز یک میلیون و ۸۴۳ هزار تومان و در زمستان یک میلیون و ۸۸۵ هزار تومان بوده است.

سال ۹۰؛ از بیش از یک میلیون و ۹۰۰ تا دو میلیون و ۲۶۰ هزار تومان

دهه ۹۰ در حالی آغاز می گردد که پایان دوره یک میلیونی برای هر متر واحد مسکونی است.

هر چند که نیمه اول سال ۹۰ با بهار یک میلیون و ۹۲۹ هزار تومانی و تابستان یک میلون و ۹۶۸ هزار تومانی همراه بود اما در ادامه روند صعودی قیمت مسکن دوباره آغاز و تاکنون ادامه دارد به طوری که در پاییز قیمت هر متر واحد مسکونی به دو میلیون و ۱۴۸ و در زمستان به دو میلیون و ۲۶۲ هزار تومان رسیده است.

سال ؛ از بیش از دو میلیون و ۲۰۰ تا سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان

در سال قیمت هر متر واحد مسکونی از مرز سه میلیون تومان نیز گذشت.

بهار با قیمت دو میلیون و ۲۴۴ هزار تومانی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی آغاز شد و به دو میلیون و ۷۵۸ هزار تومان در تابستان نیز رسید. اما با رشد نزدیک به ۵۰۰ هزار تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در پاییز به سه میلیون و ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا مرکز آمار هنوز قیمتی از هر متر زیر بنای واحد مسکونی در زمستان اعلام نکرده است.


آخرین خبرها
منبع: نوسازنیوز
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ