آمار بارش در ۶ حوضه اصلی آبریز کشور اعلام شد/ آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، گیلان و سیستان و بلوچستان به عنوان پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، اعلام شد. سیستان و بلوچستان با ۵۷ میلیمتر بارش از ابتدای مهرماه ۹۰ تا پایان هفته گذشته، عنوان کم بارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

حجم بارش های استان گیلان از از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۰) تا پایان هفته گذشته، هزار و ۲۱۵ میلیمتر به ثبت رسیده است. میزان بارش استان گیلان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۳۴ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۲۶ درصد افزایش نشان می دهد.

پس از این استان، مازندران با ۹۴۲ میلیمتر و گلستان با ۶۹۹ میلیمتر بارندگی از ابتدای مهرماه ۹۰ تا پایان هفته گذشته، دیگر استان های پربارش کشور گزارش شده اند. میزان بارش مازندران در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۴۰ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۲۳ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش استان گلستان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۶۷ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۵۳ درصد افزایش نشان می دهد. از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته در استان کرمان ۶۶ میلیمتر بارندگی صورت گرفته که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته ۴۶ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۴۷ درصد کاهش نشان می دهد.

گزارش بارش های کشور نشان می دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته پس از سیستان و بلوچستان و کرمان، استان هرمزگان با ۷۶ میلیمتر بارندگی، در رتبه بعدی استان های کم بارش کشور قرار گرفته است. بارش ۷۶ میلیمتری هرمزگان در قیاس با سال آبی گذشته و دوره درازمدت ۴۲ ساله به ترتیب ۴۳ و ۵۹ درصد کاهش نشان می دهد.

وضعیت بارش در ۶ حوزه آبریز اصلی کشور

حوضه آبریز دریاچه ارومیه پس از دریای خزر بیشترین بارش را از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۰) تاکنون در میان حوضه های اصلی به خود اختصاص داده و شاهد ۳ میلیمتر بارندگی در هفته گذشته بوده است.

حجم بارش های این حوضه از ابتدای مهرماه ۹۰ تاکنون به ۲۸۶ میلیمتر رسیده و این در حالی است که بارش در این حوضه اصلی در مقایسه با سال آبی گذشته ۸ درصد و در مقایسه با دوره درازمدت ۱۵ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین بیشترین میزان بارش در میان حوضه های آبریز اصلی کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، با ۵۰۶ میلیمتر به حوضه دریای خزر اختصاص دارد. بارش در این حوضه آبریز اصلی در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته و دوره درازمدت به ترتیب ۳۵ و ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد.

حجم بارش های حوضه خلیج فارس نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۲۳ میلیمتر ثبت شده است که در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۹ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۴۰ ساله ۳۹ درصد کمتر شده است.

حجم بارش های حوضه مرکزی نیز از ابتدای مهرماه ۹۰ تاکنون ۱۴۱میلیمتر ثبت شده است و در مقایسه با سال آبی گذشته ۹ درصد افزایش یافته اما در مقایسه با دوره بلندمدت ۴۲ ساله ۱۳ درصد کمتر شده است.

حوضه سرخس نیز از مهرماه سال آبی جاری تاکنون با افزایش ۵۸ درصدی بارش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته و کاهش ۳ درصدی در مقایسه با دوره درازمدت مواجه شد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال آبی جاری تاکنون کمترین میزان بارش در میان حوضه های اصلی با ۷۹ میلیمتر به حوضه مرزی شرق اختصاص دارد. بارش در این حوضه آبریز اصلی در مقایسه با سال آبی پیش از آن ۴ درصد و در مقایسه با دوره درازمدت ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *