آمار دارندگان موبایل در سراسر دنیا

از یک میلیارد نفری که در سال ۲۰۰۰ از مشترکان تلفنهای همراه بودند و امسال این تعداد به ۶ میلیارد نفر رسیده است که ۵ میلیارد آن در کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند.

به گزارش سه نسل به نقل از مهر ، با افزایش تعداد مشترکان تلفنهای همراه، مشترکان فعال تلفنهای همراه ممکن است به زودی به جمعیتی بیش از جمعیت جهانی تبدیل شوند.

رشد سریع تلفنهای هوشمند دارای دسترسی به اینترنت نیز نسبت به چگونگی استفاده صاحبان تلفنهای همراه از این تلفنها درحال تغییر است، براساس گزارش بانک جهانی بیش از ۳۰ میلیارد برنامه اجرایی تلفنهای همراه در سال ۲۰۱۱ دانلود شده اند. داستان ارتباطات تلفن همراه به سطح جدیدی حرکت می کند، چرا که اکنون مسئله مهم تلفن نیست بلکه نحوه استفاده از آن تلفن است.

براساس این گزارش که با عنوان ” اطلاعات و ارتباطات برای توسعه ۲۰۱۲: به حداکثر رسیدن تلفنهای همراه” منتشر شده، در کشورهای درحال توسعه، شروندان به نحو فزاینده ای از تلفنهای همراه استفاده می کنند تا زندگی و همچنین سبک زندگی خود را ارتقا دهند، درحالی که دولتها نیز از تلفنهای همراه برای اصلاح ارائه خدمات و مکانیسم بازخورد شهروندی استفاده می کند.

این گزارش رشد و تکامل تلفنهای همراه را تحلیل کرده و افزایش خدمات اطلاعات محور چون برنامه های اجرایی را مورد توجه داشته است.

تیم کلی از کارشناساین سیاست اطلاعات در بانک جهانی به عنوان یکی از نویسندگان این گزارش اظهار داشت: تحول تلفنهای همراه درست در آغاز منحی رشد قرار دارد. تلفنهای همراه ارزان تر و قدرتمند تر می شوند و پهانه بانک شبکه ها نیز درحال گسترش است که این امر حتی در مناطق روستایی نیز صدق می کند.

راشل کایت نایب رئیس بخش توسعه ثبات پذیر بانک جهانی اظهار داشت: ارتباطات تلفنهای همراه فرصتهای مهمی را برای پیشترف انسان و توسعه اقتصادی در پیش رو می گذارد که این امر از ارائه دسترسی اولیه به اطلاعات بهداشت و سلامت تا پرداخت مبالغ نقدی، افزایش کارآفرینی و حضور شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک گسترده است.

وی افزود: چالش امروز این است که مردم، دولتها و شرکتهای کشورهای درحال توسعه بتوانند برنامه های اجرایی بومی خود را تولید کند تا بتوانند از این فرصتها سود ببرد.

این گزارش بر نقش دولتها در طراحی و توسعه برنامه های اجرایی نیز تأکید کرده است.


جدیدترین مقاله های آی تی و موبایل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ