آمار عملکرد ۹ ماهه صنعت بیمه کشور

۱۵ام بهمن ،

بینا- میزان حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه‌ای کشور در ۹ ماه اول امسال بیش از ۹۲هزارمیلیارد ریال و خسارت پرداختی بیش از ۴۶هزارمیلیارد ریال بود، ضمن اینکه حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال از کل خسارت به دو بخش شخص ثالث و درمان پرداخت شد.
به گزارش بینا به نقل از مهر، بررسی آمار عملکرد ۹ ماهه صنعت بیمه کشور حاکی از صدور ۹۲ هزار و ۶۸۲ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال حق بیمه در شرکتهای بیمه ای کشور است که از این میزان، ۸۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال جمع بیمه های غیرزندگی و ۷ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال آن نیز بیمه زندگی (عمر) بوده است.
همچنین ۲۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۹۵ بیمه نامه در ۹ ماه اول امسال صادر شد که از این میزان، ۲۴ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۳۷۷ مورد بیمه نماه غیر زندگی و ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۱۷ مورد نیز بیمه عمر بوده است. ۴۸٫۹۴ درصد در تولید بیمه های زندگی و ۵۷٫۲۷ درصد نیز در بیمه های غیرزندگی رشد ایجاد شد.

وضعیت پرداخت خسارت بیمه ها
با توجه به تاکیداتی که در سال های اخیر به منظور رشد حق بیمه های زندگی صورت گرفته است اما هنوز سهم این بیمه به میزان ۸٫۰۹ درصد است و مابقی به میزان ۹۱٫۹۱ درصد در بخش بیمه های غیرزندگی به ثبت رسیده است.
۴۶ هزار و ۳۱۵ میلیارد و ۵۷۶ میلیون ریال در ۹ ماه اول سال جاری توسط شرکت های بیمه ای کشور خسارت پرداخت شد که از این میزان سهم بیمه های زندگی ۲ هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال و سهم سایر بیمه ها نیز ۴۳ هزار و ۸۵۹ میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال بود.
طی بیش از ۲۷۰ روز اول سال به ۸ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۱۳۸ پرونده خسارت پرداخت شد که از این تعداد سهم بیمه های عمر ۹۰ هزار و ۹۲۶ پرونده و سهم سایر بیمه ها ۸ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۲۱۲ مورد بود.

شخص ثالث و درمان
بیمه شخص ثالث و مازاد با ۴۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال در ۹ ماه اول سال جاری بیشترین میزان حق بیمه تولیدی را داشته و پس از آن نیز درمان با ۱۹ هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال قرار دارد. از سویی ۵ هزار و ۱۴۹ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال در بخش بیمه بدنه اتومبیل و ۵ هزار و ۱۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال هم در بیمه مسئولیت، حق بیمه تولید شده است.
در مراتب بعدی بیمه های مانند آتش سوزی با ۳ هزار و ۵۸۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال و حوادث راننده با ۳ هزار و ۸۶۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال قرار دارند.
به صورت کلی بیمه های آتش سوزی، باربری، حوادث راننده، حوادث، بدنه اتومبیل، شخص ثالث و مازاد، درمان، کشتی، هواپیما، مهندسی، پول، مسئولیت، اعتبار، نفت و انرژی و بیمه های زندگی (عمر) در ۹ ماه اول امسال دارای حق بیمه تولیدی در جدول عملکرد شرکت های بیمه ای کشور بوده اند.
۲۰ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال خسارت شخص ثالث و مازاد تا پایان آذرماه امسال پرداخت شد و از سویی ۱۵ هزار و ۳۱۰ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال نیز بابت درمان پرداخت شد.

تشکیل ۸ میلیون و ۷۰۷ هزار پرونده خسارتی
از سویی ۳ هزار و ۴۰۵ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال در بخش بیمه بدنه اتومبیل، هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال در بیمه های مسئولیت و هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال نیز در بخش آتش سوزی پرداخت شد.
به ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۶۴ پرونده خسارت شخص ثالث و مازاد در ۹ ماه اول امسال خسارت پرداخت شد و ۶ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۱۶ پرونده نیز در بخش درمان دریافت خسارت داشته اند. همچنین در بخش بیمه بدنه اتومبیل نیز به ۴۶۸ هزار و ۲۲ پرونده، خسارت پرداخت شد و آمار سایر انواع بیمه ها نیز به مراتب کمتر از آمارهای یادشده است.

رشد خسارت در بیشتر انواع بیمه
غیر ار بیمه های بابری، مهندسی، پول و اعتبار؛ مابقی بیمه ها در مدت زمان مورد بررسی دارای رشد دریافت خسارت بوده اند و در این میان بیمه حوادث راننده دارای ۷۸٫۴۴ درصد، بیمه درمان ۵۵٫۴۶ درصد، بیمه هواپیما ۶۲٫۸۵ درصد و آتش سوزی نیز ۸۰٫۰۱ درصد نرخ رشد خسارت داشته اند.
بیشترین سهم دریافت خسارت مربوط به بیمه شخص ثالث و مازاد با ۴۳٫۶۱ درصد است و پس از آن بیشترین درصد دریافت خسارت در بیمه درمان با ۳۳٫۰۶ درصد و بدنه اتومبیل با ۷٫۳۵ درصد است.

RSS
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.