آیین‌ نامه‌ ضوابط‌ پرداخت‌ شهریه‌ و هزینه‌های‌ تحصیلی دوره‌های آموزشی‌پزشکی‌ تخصصی‌

با توجه‌ به‌ بند ۱۳/۲ از مصوبات‌ چهل‌ و نهمین‌ نشست‌ شورای آموزش‌پزشکی و تخصصی‌ کشور پذیرفته‌شدگان‌ دوره‌های‌ آموزشی پزشکی‌تخصصی‌ که‌ با مأموریت‌ آموزشی از وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمانها (به‌استثنای دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشکی و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی وابسته‌ به‌وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌) به‌ این‌ دوره‌ها وارد می‌شوند بایدبه‌ محل‌ استخدام‌ خود تعهد محضری بسپارند و فرد یا سازمان‌ مربوطه‌موظف‌ به‌ پرداخت‌ شهریه‌ و کلیه‌ هزینه‌های تحصیلی خواهد بود. مفاد این‌بند مشمول‌ دوره‌های فوق‌تخصصی‌ نیز می‌شود.

لازم‌ ذکر است‌ که‌ بر اساس‌ دستور وزیر محترم‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌پزشکی‌، پرسنل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی نیز از پرداخت‌ موارد فوق‌ معاف‌می‌باشند. آیین‌نامه‌ اجرایی ضوابط‌ پرداخت‌ شهریه‌ و کلیه‌ هزینه‌های‌تحصیلی‌ دوره‌های آموزش‌ پزشکی تخصصی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱ میزان‌ شهریه‌ برای کلیه‌ دوره‌های‌ آموزشی تخصصی‌ بالینی در هر رشته‌۹۰۰۰۰۰۰ ریال‌ (نه‌ میلیون‌ ریال‌) در هر سال‌ می‌باشد. در سال‌ تحصیلی‌۷۹ـ۱۳۷۸ این‌ مقدار به‌ عنوان‌ کل‌ میزان‌ شهریه‌ سال‌ مربوطه‌ دریافت‌می‌گردد.

۲ پرداخت‌ کل‌ شهریه‌ سالانه‌ حداکثر تا یک‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ سال‌ تحصیلی‌الزامی‌ است‌. در غیر این‌ صورت‌ دستیار پذیرفته‌ شده‌ مشمول‌ کلیه‌ مقررات‌مربوطه‌ در زمینه‌ سپردن‌ تعهدات‌ خدمتی می‌باشد.

تبصره‌۱: پرداخت‌ شهریه‌ برای کسانیکه‌ در بیست‌ و ششمین‌ دوره‌ پذیرش‌شده‌اند تا قبل‌ از پایان‌ مهلت‌ قانونی‌ انصراف‌ قابل‌ جایگزین‌ (۳۰ مهرماه‌)می‌باشد.

تبصره‌۲: پرداخت‌ شهریه‌ برای افراد جایگزین‌ تا قبل‌ از شروع‌ دوره‌ الزامی‌است‌.

۳ شهریه‌ در رشته‌های مختلف‌ با توجه‌ به‌ برنامه‌ آموزشی آن‌ رشته‌ درسال‌های‌ مختلف‌ متفاوت‌ می‌باشد که‌ میزان‌ آن‌ را هر ساله‌ وزارتخانه‌ تعیین‌ وجهت‌ اجرا از سال‌ تحصیلی ۸۰ـ۷۹ به‌ بعد به‌ دانشگاه‌ها ابلاغ‌ خواهد شد.

۴ در صورت‌ عدم‌ تسویه‌ حساب‌ در خصوص‌ شهریه‌ از طرف‌ سازمان‌مربوطه‌ یا شخص‌ دستیار قبل‌ از پایان‌ سال‌ آخر (برای‌ کسانی که‌ افزایش‌ طول‌دوره‌ دارند) گواهی پایان‌ دوره‌ یا مدرک‌ فارغ‌التحصیلی‌ تحویل‌ نخواهد شد.

۵ دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی کشور نسبت‌ به‌ پرداخت‌ کمک‌ هزینه‌تحصیلی‌ به‌ کسانیکه‌ با ماموریت‌ آموزشی از سایر سازمانها در دوره‌های‌تخصصی‌ به‌ تحصیل‌ می‌پردازند هیچگونه‌ تعهدی‌ ندارند.

۶ در صورت‌ انصراف‌ دستیار در هر مقطعی‌ از دوره‌، سازمان‌ محل‌ استخدام‌یا شخص‌ دستیار ملزم‌ به‌ پرداخت‌ هزینه‌های‌ تحصیلی طبق‌ ضوابط‌ مربوطه‌خواهند بود.

۷ شهریه‌ پرداختی برای یک‌سال‌ تحصیلی است‌ و در صورت‌ انصراف‌ ازتحصیل‌ دستیار و یا اخراج‌ وی از دانشگاه‌، شهریه‌ پرداخت‌ شده‌ سال‌تحصیلی‌ مربوطه‌ قبل‌ استرداد نمی‌باشد.

۸ در صورتیکه‌ در هر مقطعی از دوره‌ رابطه‌ استخدامی دستیار با سازمان‌محل‌ خدمت‌ وی دچار تغییر شود بطوریکه‌ ادامه‌ دوره‌ با ماموریت‌ آموزشی‌ازطرف‌ سازمان‌ مربوطه‌ ممکن‌ نباشد، دستیار می‌تواند با قبول‌ کلیه‌ تعهدات‌و یا پرداخت‌ شهریه‌ و طبق‌ ضوابط‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ تحصیل‌ ادامه‌دهد.

۹ در صورت‌ مردودی‌، شهریه‌ همان‌ سال‌ در مدت‌ تمدید دوره‌ اخذ خواهدشد.

۱۰ برای دوره‌های کوتاه‌ مدت‌ که‌ در دانشگاه‌ دیگری گذرانده‌ می‌شودمانند M.P.H میهمانی یا روتیشن‌، سازمان‌ مربوطه‌ یا دستیار هیچ‌ تعهدی‌نسبت‌ به‌ پرداخت‌ شهریه‌ به‌ دانشگاه‌ مقصد ندارد و کلیه‌ پردختها به‌ طوریکسان‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.

۱۱ در صورت‌ انتقال‌ دستیار به‌ دانشگاه‌ دیگر کلیه‌ تعهدات‌ قبلی بقوت‌خود باقی می‌ماند و کلیه‌ پرداختهای‌ بعدی طبق‌ ضوابط‌ انجام‌ خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *