آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان { آخرین مهلت : ۱۰ خرداد }

سمنان

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

ریال

توضیحات

تلفن

سمنان

دامغان

امیریه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۲۰۰۰۰۰۰

۰۲۳۱

۴۴۵۲۳۵۵

و

۴۴۵۲۱۶۳

دیباج

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷۰۰۰۰۰۰

سمنان

جانشین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۵۰۰۰۰۰۰

فریدون فامیلی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷۰۰۰۰۰۰

سرخه

مومن آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۵۰۰۰۰۰۰

مهدی شهر

فولاد محله

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸۵۰۰۰۰۰

گرمسار

داور آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۸۶۰۰۰۰۰

مرکز شماره ۳

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۵۰۰۰۰۰۰

جانشین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۵۰۰۰۰۰۰

ایوانکی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۵۰۰۰۰۰۰

تلفن معاونت بهداشتی دانشگاه استان سمنان – مسئول پزشک خانواده :

۴۴۵۲۱۶۳ و ۰۲۳۱۴۴۴۵۳۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *