آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند { آخرین مهلت : ۱۵ مهر }

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

خراسان جنوبی

سرایان

سرایان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۵٫۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲۸۲۲۲۸۰۰

سه قلعه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آیسک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

درمیان

طبس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲۳۲۲۴۷۹۰

خوان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

تخته جان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

نهبندان

چهار فرسخ

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲۶۲۲۵۳۶۶

بیرجند

گازار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۱۴۴۴۵۶۷۱

شاخن

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سربیشه

سربیشه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲۳۶۲۳۷۲۶

لاتو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

درح

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

قاین

کرغند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲۵۲۲۶۳۱۵

چاهک موسویه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

محمد آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

اسلام آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

حاجی آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

زهان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آبیز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسفدن

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

خشک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *