آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان { آخرین مهلت : ۲۰ مهر }

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

ازنا

امامزاده قاسم

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۶۶۶۲۳۰۱۰۱ – ۰۹۱۶۶۶۴۱۱۴۸

دولت آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مومن آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

خاتم الانبیا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

دربند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کوهدشت

پدروند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۶۶۳۶۲۲۳۰۷۳- ۰۹۱۶۸۶۱۷۷۰۴

چغابل

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خوشناموند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

گراب

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

چاپیت

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

محمد رسول الله

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

گرخشاب

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

درب گنبد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بروجرد

شیروان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۹۱۶۶۶۸۳۹۶۸- ۰۶۶۲۳۵۱۱۷۱۷

کرت آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

جعفر آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

همت آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزازنا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کفشگران

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پل دختر

معمولان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۹۱۶۳۶۳۱۹۹۸ – ۰۶۶۳۴۲۲۶۸۰۱

شماره دو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

افرینه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پاعلم

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سراب حمام

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مورانی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هلوش

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *