آگهی استخدام شرکت ارتباطات کوه نور { آخرین مهلت : ۲۲ آذر }

دعوت به همکاری

شرکت ارتباطات کوه نوردر نظر دارد نسبت به جذب تعدادی افراد با مدرک لیسانس و بالاتر در رشته های فنی و علوم انسانی و مدیریت در رده های مختلف عنوان شده، اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می شود فرم درخواست همکاری را در سایت شرکت به آدرس: WWW.fanavaphone.com تکمیل و به آدرس ایمیل

m-ahmadi@fanava.com ارسال نمایند.

ردیف

عنوان شغل

رشته تحصیلی

سابقه کار

سایر شرایط

محل کار

۱

کارشناس فنی (NSS)

مخابرات برق الکترونیک لیسانس و بالاتر

۲ سال

کارشناس فنی سیستم های GSM روستایی با (NSS)ZTE Vendor و آشنا با ICDL

تهران

۲

کارشناس فنی (BSS)

مخابرات برق الکترونیک لیسانس

۲ سال

کارشناس فنی سیستم های روستایی با (NSS)ZTE Vendor و آشنا با ICDL GSM

تهران

۳

کارشناس مشترکین

اقتصاد زبان های خارجی و مدیریت لیسانس

۲ سال

و آشنا با ICDL تجربه کارشناسی امور مشترکین و متقاضیان در زمینه تلفن سیار در اپراتورهای کشور

تهران

۴

کارشناس مالی

حسابداری لیسانس

۵ سال

آشنا با ICDLو نرم افزارهای مالی گزارشات امور مالی استانداردها و اصول حسابداری

تهران

۵

کارشناس نیروی انسانی

اقتصاد زبان های خارجی و مدیریت لیسانس

۳ سال

آشنا با ICDL و قوانین کار و تامین اجتماعی، تنظیم قرارداد نیروی انسانی، دستور العمل ها و مقررات کار

تهران

۶

منشی دفتر

علوم انسانی زبان های خارجی لیسانس

۵ سال

آشنا با ICDL و دارای تجربه مسئول دفتری

تهران

۷

کارمند تدارکات

علوم انسانی زبان های خارجی لیسانس

۵ سال

آشنا با ICDL و با تجربه مفید در امور تدارکات و خرید و قراردادها

تهران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *