آگهی استخدام یک مجـمـوعــه صنـعتــی معـتـبــر واقع در اصفهان و ماهشهر { آخرین مهلت : ۳۱ خرداد }

دعـوت بـه هـمـکــاری نیـروی متـخـــصــص

یک مجـمـوعــه صنـعتــی معـتـبــر برای تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود در سطح کشور

از بین داوطلبین واجد شرایط در عناوین شغلی ذیل، از طریق مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان محترم می توانند سوابق حرفه ای خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۳/

به پست الکترونیکی newvacancyopportunities@gmail.com ارسال نمایند.

معاون بازرگانی—– کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی یا مدیریت (اصفهان- دارای سوابق تخصصی در طراحی، سازماندهی، برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای بازرگانی در صنایع بزرگ – تسلط کامل بر فرآیندهای خرید داخل و خارج – آشنایی کامل با فرآیندهای شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان – آشنایی کامل با قوانین و مقررات بازرگانی و دیگر استانداردهای مرتبط – آشنایی کامل با زبان انگلیسی(مرد – حداقل ۱۰- ۱۵ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار مدیریتی مرتبط)

-معاون هماهنگی در امور بهره برداری و تولید—- کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی (اصفهان –ماهشهر -دارای سوابق تخصصی در مراحل پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری مجتمع های بزرگ پتروشیمیایی – آشنایی کامل با فرآیندهای تولید محصولات پتروشیمی به خصوص پلی پروپیلن ها – آشنایی کامل با زبان انگلیسی(مرد – حداقل ۱۰- ۱۵ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار مدیریتی مرتبط)

-مدیر برنامه ریزی و تامین کالا —- کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی یا مدیریت (اصفهان- دارای سوابق تخصصی در طراحی، سازماندهی، برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای برنامه ریزی و تامین کالا در صنایع بزرگ – تسلط کامل بر مراحل نیازسنجی، برنامه ریزی،اجرا و کنترل فرآیندهای تامین کالا- آشنایی کامل با فرآیندهای شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان – آشنایی کامل با زبان انگلیسی(مرد – حداقل ۱۰- ۱۵ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار مدیریتی مرتبط)

-مدیر نگهداری و تعمیرات مکانیک —- کارشناسی – کارشناسی ارشد–مهندسی مکانیک (ماهشهر — آشنایی کامل با فرآیندهای نگهداری و تعمیرات مکانیک کارخانجات و صنایع بزرگ و ترجیها مرتبط با صنایع پتروشیمی – آشنایی کامل با خصوصیات فنی و تعمیرات تجهیزات و قطعات مکانیکی در صنایع بزرگ ( امکانات رفاهی و سازمانی بر اساس شرایط و ضوابط جهت این پست سازمانی فراهم می باشد) (مرد – حداقل ۱۰- ۱۵ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار مدیریتی مرتبط)

-مدیر بازاریابی و فروش —- کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی یا مدیریت (اصفهان — دارای سوابق تخصصی در طراحی، سازماندهی، برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای بازاریابی و فروش صنایع ساختمانی ( دیوارهای پیش ساخته و …. ) – تسلط کامل بر مراحل مطالعات بازار، طراحی سیستم های بازاریابی و راهکارهای نوین فروش محصول – آشنایی کامل با بازارهای مصرفی داخل و خارج کشور – آشنایی کامل با زبان انگلیسی (مرد – حداقل ۱۰- ۱۵ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار مدیریتی مرتبط)

– کارشناس ارشد مهندسی فرآیند کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی ( ماهشهر -دارای سوابق تخصصی در مراحل پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری مجتمع های بزرگ پتروشیمیایی – آشنایی کامل با فرآیندهای تولید محصولات پتروشیمی به خصوص پلی پروپیلن ها – آشنایی کامل با زبان انگلیسی( امکانات رفاهی و سازمانی بر اساس شرایط و ضوابط جهت این پست سازمانی فراهم می باشد)(مرد –حداقل ۵- ۳ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار ی مرتبط)

-کارشناس ارشد مهندسی مکانیک —- کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیک ( ماهشهر – آشنایی با فرآیندهای مهندسی ، نگهداری و تعمیرات (تجهیزات مکانیکی) کارخانجات و صنایع بزرگ و ترجیها مرتبط با صنایع پتروشیمی – آشنایی با خصوصیات فنی و تعمیرات تجهیزات و قطعات مکانیک در صنایع بزرگ (امکانات رفاهی و سازمانی بر اساس شرایط و ضوابط جهت این پست سازمانی فراهم می باشد)(مرد –حداقل ۵- ۳ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار ی مرتبط)

– کارشناس ارشد بازاریابی و فروش —- کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی یا مدیریت (اصفهان – دارای سوابق اجرایی در فروش محصولات ساختمانی ( دیوارهای پیش ساخته و …. ) -آشنایی کامل با مراحل مطالعات بازار، طراحی سیستم های بازاریابی و راهکارهای نوین فروش محصول – آشنایی کامل با بازارهای مصرفی داخل و خارج کشور – آشنایی کامل با زبان انگلیسی(مرد –حداقل ۵- ۳ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار ی مرتبط)

-کارشناس ارشد تدارکات و خرید داخل —- کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی یا مدیریت (اصفهان -آشنایی کامل با فرآیندهای خرید – آشنایی کامل با فرآیندهای شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان – آشنایی کامل با تامین کنندگان و بازار تولید داخل بخصوص اقلام و تجهیزات صنعتی (مرد –حداقل ۵- ۳ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار ی مرتبط)

-کارشناس ارشد تدارکات و خرید خارج —- کارشناسی -کارشناسی ارشد-مهندسی یا مدیریت (اصفهان – آشنایی کامل با فرآیندهای بازرگانی خارجی ،امورگمرکی و ترخیص – آشنایی کامل با فرآیندهای شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان – آشنایی کامل با تامین کنندگان و بازار تولید خارجی بخصوص اقلام و تجهیزات صنعتی – آشنایی کامل با قوانین و مقررات بازرگانی و دیگر استانداردهای مرتبط – آشنایی کامل با زبان انگلیسی(مرد –حداقل ۵- ۳ سال سابقه کاری و ۵ سال سابقه کار ی مرتبط)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *