آگهی استخدام کارشناس حسابداری و کارشناس بازرگانی در شرکت بازرگانی نیک پیمان واقع در استان خراسان رضوی

آگهی استخدام کارشناس حسابداری و کارشناس بازرگانی در شرکت بازرگانی نیک پیمان واقع در استان خراسان رضوی

آخرین مهلت: ۱۸ اردیبهشت

استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس حسابداری

شرکت بازرگانی نیک پیمان جهت تکمیل کادر فروش و حسابداری به دو نفر کارشناس بازرگانی و کارشناس

حسابداری استخدام می کند.

تلفن تماس: ۳۸۵۱۵۲۹۲ – 38515293

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.