آگهی استخدام کارمند خانم جهت امور دفتری در بازرگانی سیمان در اصفهان آگهی استخدام کارمند خانم جهت امور دفتری در بازرگانی سیمان در اصفهان

توضیح شغل: پیگیری بار های ارسالی به سراسر کشور
تاریخ اتمام مهلت آگهی ۱۵/۰۳/

مقاطع تحصیلی، رشته های مورد نیاز حداقل دیپلم

یک کارمند خانم جهت امور دفتری در بازرگانی سیمانآدرس محل کار آگهی : اصفهان خیابان اشرفی اصفهانی خیابان ماربین بازرگانی سیمان عدالت

شماره تماس جلالی: ۰۹۱۳۳۲۶۰۳۷۶

ایمیل برای تماس: darvish_jalali@yahoo.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.