آگهی استخدام یک شرکت بین المللی در حوزه فرآورده های نفتی و پتروشیمی { آخرین مهلت : ۱۵ آذر }

استخدام فوری

یک شرکت بین المللی در حوزه فرآورده های نفتی و پتروشیمی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند افراد واجد شرایط ذیل می باشد:

۱- مدیر بازاریابی و مطالعات بازار بین الملل

۲- کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی و مطالعات بازار بین المللی

۳- مدیر مالی

۴- کارشناس ارشد مالی

۵- مدیر فروش بین الملل فرآورده های نفتی و پتروشیمی

۶- کارشناس و کارشناس ارشد فروش بین الملل فرآورده های نفتی و پتروشیمی

لطفا رزومه ها به آدرس ذیل و به فارسی ارسال گردد

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.