آگهی استخدام یک شرکت تولیدی معتبر در بخش صنایع سلولزی، واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان { آخرین مهلت : ۲۰ آذر }

یک شرکت تولیدی معتبر در بخش صنایع سلولزی، واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان اقدام به جذب نیرو جهت رده های شغلی زیر می نماید.

۱- مهندس صنایع، خانم، جهت اشتغال در امور اداری

۲- فوق دیپلم برق / مکانیک، جهت اشتغال به عنوان اپراتور

۳- لیسانس برق / مکانیک / صنایع، جهت اشتغال به عنوان سرپرست شیفت

تلفن تماس با شرکت: ۱۴-۵۷۲۳۵۱۲-۰۳۱۱

فکس: ۵۷۲۳۵۱۵-۰۳۱۱

ارسال رزومه به arabzadeh89@live.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.