آیا تهران پیر شده است؟

معاون برنامه ریزی استاندار تهران،گفت: نتایج سرشماری سال ۹۰ نشان می‌دهد جمعیت سالمند استان تهران افزایش، جمعیت کم سال (کمتر از ۱۴) کاهش یافته و جمعیت میانی (۶۴-۱۵) تفاوت چندانی نکرده است.
نعمت‌الله ترکی با اعلام برخی از نتایج سرشماری نفوس و مسکن۹۰ در شاخصهای جمعیتی استان گفت: نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران نشان می‌دهد که جمعیت استان در سال ۹۰ برابر با ۱۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۳۹۱ است که بیش از ۶ میلیون ۱۳۰ هزار نفر از این تعداد را مردان و بیش از ۶ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند.
وی افزود: از این تعداد جمعیت ۱۱ میلیون و ۳۰۵ هزارو ۸۳۲ نفر در نقاط شهری و ۸۸۷ هزارو ۴۳۷ نفر نیز در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.
ترکی با اشاره به شاخص رشد متوسط سالانه جمعیت در استان، گفت: رشد متوسط سالانه جمعیت شاخصی است که نشان می‌دهد به طور متوسط هر ساله چه مقدار جمعیت به جمعیت سال قبل اضافه می‌شود و رشد متوسط سالانه جمعیت استان تهران طی سالهای ۹۰-۸۵ در حدود ۱/۴۴ درصد بوده است که نسبت به رشد ۲/۳۹ درصدی سالهای ۸۵-۷۵ کاهش شدیدی نشان می‌دهد.
میزان مهاجرت به استان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است
معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه تغییرات رشد طبیعی جمعیت اندک است، کاهش قابل ملاحظه رشد جمعیت طی دو دوره سرشماری نشان می‌دهد که میزان مهاجرت وارده به استان تهران در دوره ۹۰-۸۵ کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به دوره ۸۵-۷۵ داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به سهم بالای جمعیت شهرستان تهران از کل جمعیت استان و رشد کمتر جمعیت شهرستان تهران نسبت به سایر نقاط استان، سهم عمده کاهش رشد جمعیت استان تهران مربوط به کاهش رشد جمعیت این شهرستان است و با وجود کاهش مهاجرت، استان تهران کماکان مهاجر پذیر بوده.
به گفته وی علیرغم اینکه رشد طبیعی جمعیت استان در حدود یک درصد است اما همچنان مقدار زیادی از افزایش جمعیت استان تهران مربوط به مهاجرت است.
ترکی اظهار کرد: بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۰ استانهای بوشهر با ۳/۱۱ و البرز ۳/۰۴ درصد بالاترین رشد جمعیت را در بین استانهای کشور دارند ضمن آنکه رشد جمعیت استان البرز خود متاثر از رشد جمعیت استان تهران است زیرا شهرستان کرج به علت مجاورت با شهرستان تهران سرریز جمعیت آن را به خود جذب کرده است و رشد جمعیت استان بوشهر معلول مهاجرت نیروی کار از سایر استانها به منظور اشتغال به کار در پروژه‌های پارس جنوبی است.
به گفته معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران بر اساس آمار، کمترین رشد جمعیت در این دوره مربوط به استان اردبیل با ۰/۳۳ درصد است.
ترکی با بیان اینکه شاخص نسبت جنسی نیز شاخصی است که نشان می‌دهد به ازای هر صد نفر زن چند نفر مرد وجود دارد و بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته این شاخص در استان تهران از رقم ۱۰۶ در سال ۸۵ به رقم ۱۰۲ در سال ۹۰ کاهش یافته است که رقم قابل توجهی است.
وی ادامه داد: نسبت جنسی در سال ۹۰ برای نقاط شهری ۱۰۰/۶ نقاط روستایی ۱۱۴/۷ بوده است و به نظر می‌رسد یکی از علل کاهش شاخص نسبت جنسی در استان کم شدن میزان خالص مهاجرت وارده به آن است، چرا که در میان مهاجران همواره نسبت جنسی بالاتر از نسبت جنسی ساکنان یک منطقه است.
معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران با اشاره به شاخص جمعیت در گروه‌های عمده سنی به ایسنا گفت: این شاخص در سه گروه سنی مورد بررسی و آمایش قرار گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که درصد جمعیت در سه گروه عمده سنی ۱۴-۰، ۶۴-۱۵ و ۶۵ ساله و بیشتر را نشان می‌دهد.
وی افزود: در سال ۹۰ جمعیت ۱۴-۰ ساله ۱۹/۹، جمعیت ۶۴-۱۵ ساله ۷۳/۹ و جمعیت بیشتر از ۶۵ سال ۶/۲ درصد از کل جمعیت استان تهران را تشکیل می‌‌دهد در حالی که این شاخص در سال ۸۵ برای سه گروه سنی مذکور به ترتیب ۲۱/۲ و ۷۳/۷ و ۵/۱ درصد بوده است. لذا مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که جمعیت سالمند استان افزایش، جمعیت کم سال (کمتر از ۱۴) کاهش یافته و جمعیت میانی (۶۴-۱۵) تفاوت چندانی نکرده است.
به گفته ترکی، این ارقام برای سال ۹۰ کشور به ترتیب حدود ۲۳ و ۷۱ و ۶ بوده است که نشان می‌دهد سهم جمعیت ۱۹/۹ درصدی زیر چهارده سال استان از کل جمعیت آن بسیار کمتر از سهم ۲۳/۴ درصدی کشور و سهم ۱/۶ درصدی سالمندان (بالای ۶۴ سال) از کل جمعیت استان تهران بیشتر از سهم ۵/۷ درصدی کشور است و جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور نیز به طور نسبی کمتر از استان تهران است.
معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران عنوان کرد: شاخص‌های عمده جمعیتی استان تهران در سالهای ۸۵ و ۹۰ مقایسه شده و در مواردی نیز شاخص‌های استان تهران با کشور مقایسه شده و این اطلاعات به صورت استانی احصا و اعلام شده است.
۳۰۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ