آیا می دانید چگونه از چک های برگشتی خود رفع سوء اثر کنید ؟

 

رفع سوء اثر از چک های برگشتی

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است.

۱-تامین موجودی :که صاحب حساب مبلغ لازم را در حساب خود واریز کرده وذینفع مبلغ چک را دریافت کرده، وبانک نسبت به رفع سوء اثر از آن بر اساس صورت حساب مشتری اقدام می کند.

۲-ارائه لاشه چک به شعبه

۳-ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به شعبه :

صاحب حساب مبلغ را به ذینفع پرداخت کرده ولیکن لاشه چک به دلایلی از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و… به شعبه تحویل داده نمی شود، ذینفع با حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به چک مورد نظر رضایت خود را اعلام کرده وصاحب حساب با ارائه رضایت نامه ممهور به مهر دفتر خانه به بانک، در خواست رفع سوء اثر از چک مورد نظر می کند.

۴-واریز مبلغ چک به حساب جاری ومسدود کردن آن به مدت دو سال :

چنانچه دسترسی به ذینفع چک امکان پذیر نبوده، صادر کننده (مشتری) می تواند معادل وجه چک های برگشتی را به حساب خود واریز و از شعبه کتبا در خواست کند که مبالغ واریزی برای پرداخت چک های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ماه قابل برداشت نباشد

این امر ☝️در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضایی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

۵-مشمول شدن نسبت به بخشنامه ۱۱خرداد ۱۳۸۲

 

گردآوری توسط گروه مشاوره حقوقی سایت خبری ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *