آیت‌الله حائری شیرازی: برای ریاست جمهوری کسی را انتخاب کنید که علمش یک و عقل ده برابر علمش باشد

۱۹م اسفند ،

مهم ترین ویژگی های رئیس جمهور آینده کشور چه می تواند باشد؟

اگر رئیس جمهور آینده بصیرتش ۱۰ باشد و علمیتش ۱ ارجحیت دارد تا اینکه علمیتش ۱۰ و بصیرتش ۱٫ همان حرفی را که میرزا حبیب الله رشتی از میرزا پذیرفت. میرزا بعد از شیخ با ده نفر از بزرگان نشستند تا تصمیم بگیرند چه کسی بعد از شیخ مرجع تقلید باشد. میرزا گفت، کسی که علمش ۱ باشد ولی عقلش ۱۰ باشد. تا این حرف را میرزا زد آمیرزا حبیب الله گفت خود میرزا برای مرجعیت خوب است چرا که عقلش ده برابر علمش هست. میرزا گفت به جدم من منظورم این نبود که من باشم. نهایتا میرزا انتخاب شد. برای ریاست جمهوری کسی را انتخاب کنید که علمش یک و عقل ده برابر علمش باشد.

امام خمینی (ره) در مسجد سلماسی مشغول در دروس اصول فقه بود ایشان بعضی روزها به جای درس وارد تذکر اخلاقی می شد. امام فرمود میرزای شیرازی نماینده ای فرستاده بودند به تبریز و حرکتی از این نماینده سر زده بود که به عنوان نماینده میرزای شیرازی مشکل ساز شده بود. امام جمعه شهر به میرزا نوشته بود، شما وقتی می خواهید کسی را نماینده خود قرار دهید سعی کنید سه خصوصیت داشته باشد. ۱٫ با سواد باشد. ۲ با تقوا باشد. ۳٫ عاقل باشد. اگر شرایط نوعی است که داشتن هر سه ویژگی مقدور نیست، دو تا را داشته باشد کافی است. اگر سواد بالایی نداشته باشد بسیار مانعی ندارد با تقوا و عاقل باشد. واگر شرایط نوعی است که حتی دو ویژگی را هم نمی تواند کسب کند حداقل عاقل باشد. چرا که اگر عاقل باشد و در صدد حفظ خودش باشد شما هم حفظ می شوید. اگر عاقل نباشد تقوا و سوادش هر میزان هم بالا باشد از روی عاقل نبودنش نه شما را می تواند حفظ کند و نه خود را. امام خمینی عاقل بودن را جهت می دانست و سواد و تقوا را نیز عدد می دانست. عدد هر قدر بالاتر باشد اگر عاقل بودن نباشد به همان اندازه نفع به ضرر تبدیل می گردد. یعنی اگر درجه علمی اش صد است، و درجه تقوایی اش هم صد است این صد در صد، هزار شخصیت می دهد.

/

۲۹۲۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *