اثربخشی افزایش تولید “گندم” با ماده آلی

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

کیفیت خوب خاک زراعی نقش مهمی در حفظ پایداری تولید و افزایش تحمل گندم نسبت به عوامل نامساعد محیطی دارد و در این میان کشاورز باید با دانش بومی خود به فکر استفاده از کود آلی باشد .

به گزارش ممتاز به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ هر سال کشاورزان در فرایند تولید گندم با تنش های مختلف محیطی مواجه می شوند. تحمل و مقاومت گندم نسبت به یک نوع تنش محیطی یا ترکیبی از تنش ها، به کیفیت خاک زراعی و خصوصیات رقم بستگی دارد. کیفیت خوب خاک زراعی نقش مهمی در حفظ پایداری تولید و افزایش تحمل گندم نسبت به عوامل نامساعد محیطی دارد و در این میان کشاورز باید با دانش بومی خود به فکر استفاده از کود آلی باشد .

**اهمیت ماده آلی برای گندم

مقدار ماده آلی، ارزش و کیفیت خاک زراعی را نشان می دهد. چراکه ماده آلی قادر است آب بسیاری جذب نماید و سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک گردد و این عمل سبب بهتر شدن تحمل گندم نسبت به تنش های خشکی و گرمازدگی می گردد.

**ماده آالی وحفظ آب گندم

ماده آلی با افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک سبب پایین آمدن غلظت نمک در خاک های شور شده و شرایط را برای رشد بهتر گیاه فراهم می سازد و اثرات تنش شوری را کاهش می دهد. این ماده دانه بندی ذرات خاک را به شکل یک اسفنج در آورده و ساختمان فیزیکی خاک را اصلاح می نماید. با این عمل شدت سله بندی و تشکیل قشر سخت در سطح خاک کاهش یافته و شرایط مساعد برای جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم فراهم می گردد و کشاورزان سبز یکنواخت و پراکنش مطلوب گندم را در سطح مزرعه خواهند داشت.

**ماده آلی و حفظ گندم در برابر تنشها

ماده آلی قادر است با فراهم نمودن محیط مطلوب برای فعالیت ریشه گندم، سبب گسترش افقی و عمودی ریشه در خاک شده و با افزایش حجم فعال ریشه سبب جذب بیشتر آب و عناصر غذایی از خاک می گردد و از این طریق سبب افزایش تحمل گندم نسبت به تنش های محیطی از قبیل خشکی، سرما، گرما و هم چنین آفات، بیماریها و علف های هرز می گردد.

**ماده آلی و جلوگیری از فرسایش خاک

کاهش شدت فرسایش خاک و حفظ رطوبت در خاک از دیگر فواید ماده آلی می باشد. بسیار از خواص خاک مانند جذب و نگهداری آب،حفظ عناصر قابل تبادل، ظرفیت تولید ازت، فسفر و سایر عناصر برای رشد گندم، پایداری ساختمان خاک، تهویه مناسب به میزان ماده آلی موجود در خاک بستگی دارد.

**ماده آلی واثر بخشی افزایش محصول گندم

محصول دهی و قابلیت کشت یک زمین زراعی با مقدار ماده آلی خاک همبستگی قوی دارد. این ماده آلی را می توان از طریق کودهای حیوانی، کودهای سبز، بقایای گیاهی، پسماندهای صنایع غذایی و سایر منابع تهیه و تامین نمود و در اختیار کشاورزان قرار داد تا آنها بتوانند با دسترسی آسان به این منابع کود های آلی در جهت حفظ حاصلخیزی خاک های خود بکوشند.


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *