اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی گاوی دراستان قم

اداره کل دامپزشکی استان قم ازتاریخ ۱۲/۷/۹۱ طرح واکسیناسیون تب برفکی گاووگوساله رادرکلیه دامداریهای استان به اجرادرآورده است.

 

به گزارش ایانا این طرح که به مدت ۳۰ روزادامه خواهدداشت بیش از۹۰ هزارراس گاووگوساله مایه کوبی خواهندشد. طرح مذکوررایگان وهزینه آن ازمحل اعتبارات استانی اداره کل دامپزشکی استان تامین خواهدشد.

اداره کل دامپزشکی استان قم ازکلیه دامداران تقاضا داردبااکیپهای دامپزشکی همکاری لازم رامعمول وهرگونه پیشنهاد وانتقادی راباتلفن ۱۵۱۲ روابط عمومی این اداره کل درمیان بگذارند.

دام و طیور

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *