اجرای طرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان کردستان

طرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح استان کردستان در واحدهای اپیدمیولوژیک روستایی و طیور صنعتی در حال انجام است. هدف از اجرای این طرح که در راستای پایش ملی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور صورت می گیرد.

به گزارش ایانا طرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح استان کردستان در واحدهای اپیدمیولوژیک روستایی و طیور صنعتی در حال انجام است. هدف از اجرای این طرح که در راستای پایش ملی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور صورت می گیرد. ردیابی ویروسهای آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، برنامه ریزی و تدوین سیاستهای مقابله ای با بیماری، تعیین وضعیت عفونت غیر آشکار و ادامه فعالیت برای پاکسازی عفونت در واحدهای اپیدمیولوژیک و یا اعلام عاری بودن استان و کشور از ویروس عامل بیماری می باشد.

زمان اجرای این طرح یک ماه می باشد. در این طرح از ۶۰ واحد اپیدمیولوژیک روستایی و صنعتی که به صورت تصادفی از بین واحدهای مرغداری صنعتی و روستاهای استان انتخاب شده اند مراقبت، بازدید و نمونه گیری مرحله ای بعمل می آید.

دام و طیور

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.