اجرای ۳۱طرح ملی در خراسان رضوی

مشهد /واحد مرکزی خبر / عمرانی

۳۱طرح ملی با ۲هزار میلیارد ریال اعتبار در خراسان رضوی اجرا می شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی درمشهد این طرح ها شامل بخشهای ریلی ، جاده ای و بهسازی راه روستایی در خراسان رضوی عنوان کرد .
محفوظی افزود : ۱۱۵هزار واحد ، مسکن مهر نیز بااعتبار ۱۳ هزار و ۵۰۰میلیارد ریال در خراسان رضوی در حال اجراست.
۰۰۰۲

IRIBNews RSS EconomicNews

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.