اجلاس سران غیرمتعهدها، متن و حاشیه نشست وزرا – ۷ شهریور ۹۱

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –

 • نشست وزرا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

  اجلاس سران جنبش عدم تعهد – تهران –


 • RSS

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *