احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده بیمه ایران صادر شد

ایران > حقوقی‌و قضایی– ممتازنیوز:
احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده بیمه ایران از سوی دیوانعالی کشور صادر شد.

به گزارش ایسنا، شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور عصر سه‌شنبه مورخ ۹۲٫۵٫۲۹ احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده بیمه ایران را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به ۱- حبس ابد. ۲- انفصال دائم از خدمات دولتی. ۳- رد مال به مبلغ ۳۳،۲۹۶،۰۸۹،۶۲۰ ریال در حق بیمه ایران. ۴- جزای نقدی به مبلغ ۶۴،۰۹۲،۱۷۹،۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم گردید.

۲- داود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس ۱- حبس ابد. ۲- انفصال از خدمات دولتی. ۳- ردمال به مبلغ ۳۵،۷۹۶،۰۸۹،۹۲۰ ریال در حق بیمه ایران. ۴- جزای نقدی به مبلغ ۶۶،۵۹۲،۱۷۲،۲۴۰ ریال درحق صندوق دولت محکوم گردید.

۳- بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس ۱- ۲۵ سال حبس تعزیری. ۲- انفصال دائم از خدمات دولتی. ۳- ردمال به مبلغ ۱۰،۷۵۰،۵۷۴،۳۳۰ریال در حق بیمه ایران. ۴- جزای نقدی به مبلغ ۶۱،۵۹۲،۱۷۹،۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم نمود.

۴- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم به ۱- ۱۵ سال حبس. ۲- رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال. ۳- جریمه نقدی به مبلغ ۳۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم گردید.

۵- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ۱- ۸ سال حبس. ۲- جزای نقدی به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت. ۳- انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ بازنشستگی منتفی می گردد.

۶- علی جلیل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ ۱- ۵ سال حبس. ۲- جزای نقدی به مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

۷- شهریار خسروی به اتهام دریافت رشوه با استناد به ماده ۳ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری به ۱- ۹سال حبس تعزیری. ۲- جریمه نقدی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم گردید

۸- محمود باقری زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به ۱- ۱۸ ماه حبس. ۲- رد مال به مبلغ ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق استانداری. ۳- جزای نقدی به مبلغ ۲،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم گردید.

۹- ایرج عبدالحمیدی به اتهام معاونت در اختلاس به ۱- ۱ سال حبس تعزیری. ۲- جزای نقدی به مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. ۳- رد مال به مبلغ ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم گردید.

۱۰- فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به ۱- تعزیر درجه ۶٫ ۲- شش ماه حبس. ۳- ردمال به مبلغ ۹۸۰،۵۰۰،۰۰۰ ریال. ۴- جریمه نقدی به مبلغ ۱،۸۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم گردید.

۱۱- داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به ۱- سه سال حبس تعزیری. ۲- ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳- در سایر موارد اتهامی دادنامه به سبب عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول می‌شود.

۱۲- یوسفعلی داخل پرور با استناد به ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به ۱- ۱۱ سال حبس. ۲- ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال جزای نقدی بدل از شلاق. ۳- انفصال دائم از خدمات دولتی. ۴- رد مال به مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. ۵- جزای نقدی به مبلغ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال. ۶- در مورد پولشویی اهمال و اختلاس شبکه ای نقض و به دادسرا ارسال و پرونده مفتوح می‌باشد.

بر اساس این گزارش، به جز اشخاصی که تبرئه شده‌اند احکام ۲۲ نفر از متهمین این پرونده نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع گردیده است.


RSS
منبع:همشهری
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ