از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین ایران و پاکستان

سه شنبه ۲۰ تیر – ۱۰:۴۵:۰۷ ق.ظ

نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس
نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس
بزرگنمایی:  

خبرگزاری اریا – رئیس جمهور، قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین ایران و پاکستان را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین ایران و پاکستان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، مفاد این موافقتنامه این حق را به متصدیان حمل و نقل می‌دهد تا نسبت به حمل و نقل جاده‌ای کالا یا مسافر بین قلمرو طرفهای متعاهد یا به صورت عبوری از طریق قلمرو آنها، یا از کشورهای ثالثی که هر دو طرف، با آنها موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر دارند و بالعکس، مبادرت ورزند . حمل و نقل منظم
اصطلاح «حمل و نقل منظم» عبارت است از حمل و نقل مسافر برنامه‌ریزی شده در مسیرهای معین که در آن مسافران در ایستگاههای از پیش تعیین شده سوار و پیاده شود. حمل و نقل منظم مسافر بین دو کشور یا به صورت عبوری از طریق قلمرو آنها باید به تأیید مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد برسد. مقامات صلاحیتدار هر طرف متعاهد برای قسمتی از مسیر واقع در قلمرو خود که مسافرت در آن انجام میشود، مجوز صادر می کند.
مقامات صلاحیتدار به طور مشترک شرایط و ضوابط اخذ اجازه‌نامه که عبارت است ازاعتبار، تعداد مسافرت، جداول زمانی همچنین دیگر جزئیات ضروری برای برقراری حمل و نقل منظم وسهل و روان را تعیین می‌ کنند.
درخواست اخذ مجوز باید به مقام صلاحیتدار کشور ثبت وسیله نقلیه جهت تأیید ارسال شود و درصورتی که مقام صلاحیتدار یاد شده درخواست را مورد تأیید قرار دهد مراتب رابه اطلاع مقام صلاحیتدار طرف دیگرخواهد رساند.
 
حمل و نقل کالا
پروانه‌های حمل و نقل
بر این اساس، عملیات حمل و نقل کالا شامل؛ بین هر نقطه مورد توافق واقع در قلمرو یک طرف متعاهد و هر نقطه مورد توافق واقع درقلمرو طرف دیگر متعاهد، به صورت عبوری از طریق قلمرو طرف دیگر متعاهد و بین هر نقطه واقع در قلمرو طرف دیگر متعاهد و هر نقطه واقع در قلمرو کشور  ثالث توسط وسایل نقلیه (بارگیری شده یا بدون بار) منوط به اخذ پروانه حمل و نقل است که توسط مقامات صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد صادر می‌ شود کارگروه مشترک مندرج در ماده(۱۴) این موافقتنامه درباره اعتبار و نوع پروانه‌ها تصمیم‌گیری می کند.
همچنین پروانه‌ها به صورت سالیانه توسط مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد مبادله می شود.
تعداد پروانه‌ها، به صورت مشترک و بدون هیچ گونه محدودیتی توسط مقامات صلاحیتدار و یا کارگروه مشترک مندرج در ماده(۱۴) این موافقتنامه تعیین می شود.
چنین پروانه‌ای برای استفاده یک وسیله نقلیه که به نام آن صادرشده معتبر بوده و شامل یک سفر است.
 
عملیات حمل و نقل معاف از پروانه حمل و نقل
انواع حمل و نقل؛ حمل و نقل کالا توسط وسائط نقلیه موتوری که وزن کل مجاز با بار آن شامل یدکها، از شش تن تجاوز ننماید یا وزن بارگیری مجاز آن، شامل یدکها، از سه و نیم تن تجاوز نکنند.حمل و نقل اتفاقی کالابه فرودگاهها وبالعکس درموارد تغییر مسیر هوایی، حمل و نقل وسایل نقلیه آسیب‌دیده یا از کار افتاده، و حمل و نقل وسایل نقلیه سیار تعمیراتی، تردد یک وسیله نقلیه خالی به منظور جایگزین نمودن وسیله نقلیه از کار افتاده در کشور دیگر و همچنین بازگشت وسیله نقلیه ازکارافتاده پس از تعمیر، حمل و نقل حیوانات خانگی توسط وسایل نقلیه‌ای که بدین منظور و به صورت دائمی تغییرشکل داده شده باشد.حمل ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در مواقع اضطراری به ویژه در موقع بروز بلایای طبیعی و نیز کمکهای بشردوستانه، حمل آثار و اشیاء هنری به منظور ارائه در بازارهای مکاره و نمایشگاهها به منظور اهداف غیرتجاری، حمل و نقل غیرتجاری اثاثیه، لوازم و حیوانات برای اجرای برنامه‌های هنری، موسیقی، فیلم، رویدادهای ورزشی یا سیرک یا برای ارائه در نمایشگاهها یا جشنها و همچنین جهت ضبط برنامه‌های رادیویی، تهیه فیلم یا تولیدات تلویزیونی و حمل و نقل جسد از دریافت پروانه حمل و نقل معاف هستند. عوارض و مالیات
وسایل نقلیه موتوری که درقلمرو یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و به طور موقت وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شود بر طبق مفاد این موافقتنامه مشمول پرداخت مالیاتها، هزینه‌ها، عوارض جاده‌ای و قیمت سوخت (به غیر از عوارض و مالیاتهای استانی و محلی) براساس قوانین ملی طرف متعاهد دیگر خواهند بود. مقررات گمرکی
ورود موقت وسائط نقلیه به قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور اجرای عملیات حمل و نقل برطبق مفاد این موافقتنامه از پرداخت مالیات و عوارض ورود معاف بوده و مشمول محدودیت و ممنوعیت وارداتی برطبق قوانین مربوطه طرف متعاهد ذی‌ربط نمی‌شود.
مواد سوختی موجود در مخازن سوخت استاندارد وسیله نقلیه ثبت شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد که به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، از پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و مشمول ممنوعیت و محدودیت‌های وارداتی نخواهد بود.
روغن موجود در وسائط نقلیه به جهت انجام عملیات حمل و نقل به طور متقابل از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف است.
قطعات یدکی که برطبق بند (۱) ماده(۹) این موافقتنامه جهت تعمیر یک وسیله نقلیه واردگردیده بدون هرگونه ممنوعیت یا محدودیت از پرداخت مالیات و عوارض ورود معاف است.
مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد ممکن است جهت ورود این گونه قطعات مجوز ورود موقت را درخواست نمایند. قطعات یدکی تعویض شده تحت نظارت مقامات گمرکی ذی‌ربط و برطبق  قوانین ذی‌ربط کشوری که در قلمرو آن قطعات یدکی مزبور وارد شده است، ترخیص یا  عودت داده  می‌شود. اجرای قوانین ملی
در خصوص کلیه موضوعاتی که در این موافقتنامه و یا موافقتنامه‌های بین‌المللی دیگر که هر دو کشور در آن عضویت دارند، موردحکم قرار نگرفته، متصدیان حمل‌ و نقل و رانندگان وسائط نقلیه یک طرف متعاهد موظفند قوانین و مقررات طرف دیگر متعاهد را رعایت کنند.
 
تخلفات
مقامات ذی‌ربط طرفهای متعاهد بر رعایت مفاد این موافقتنامه توسط متصدیان حمل و نقل نظارت خواهند کرد.
مقامات صلاحیتدار طرف متعاهدی که وسیله نقلیه در آنجا به ثبت رسیده است، درصورتی که متصدیان حمل و نقل یا رانندگان وسایل نقلیه در قلمرو طرف متعاهد دیگر مقررات این موافقتنامه یا قوانین و مقررات لازم‌الاجرای حمل و نقل و عبور  و مرور را در آن قلمرو نقض کنند بنا به درخواست مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد اخیرالذکر اقداماتی از جمله صدور اخطاریه و سلب اجازه عملیات حمل و نقل در سرزمین طرف متعاهدی که تخلف در آنجا وقوع یافته، به طور موقت، موردی یا کلی را به عمل خواهند آورد.
مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد مقدم‌الذکر از اقدامات به عمل آمده به‌گونه‌ای که در بند(۲) ماده (۱۲) این موافقتنامه قید گردیده مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را مطلع خواهند کرد.
این ماده بدون لطمه زدن به هرگونه اقدامات قانونی که ممکن است توسط دادگاهها یا مقامات اجرائی طرف متعاهدی اتخاذ گردد که تخلف در آن سرزمین صورت گرفته است، اجراء خواهد شد. مقامات صلاحیتدار
مقامات صلاحیتدار تعیین شده جهت اجرای این موافقتنامه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت راه و شهرسازی و از سوی دولت  جمهوری اسلامی پاکستان؛  وزارت ارتباطات است. کارگروه مشترک
به منظور نظارت بر اجرای این موافقتنامه و نظم بخشیدن به تمامی موارد حل نشده دراسرع زمان ممکن مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد کارگروه مشترکی را مرکب ازنمایندگان خود تشکیل خواهند داد. لازم‌الاجراء شدن و مدت اعتبار
طرفهای متعاهد پس از این که تمامی شرایط و الزامات لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه را براساس قوانین داخلی خود انجام دادند، یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع می‌نمایند. این موافقتنامه سی روز پس‌از دریافت آخرین اطلاعیه به اجراء گذارده می‌شود.
این موافقتنامه پس از لازم‌الاجراء شدن برای مدت سه سال معتبر خواهد بود و پس از آن خود به خود برای مدت مشابه تمدید می‌شود مگر آن که توسط هریک از طرفهای متعاهد با ارائه یک پیش‌آگهی کتبی شش‌ماهه ازطریق مجاری ‌دپیلماتیک فسخ شود. تغییرات موافقتنامه
طرفهای متعاهد، موافقت نمودند درصورت نیاز یا پیشنهادی مبنی بر تغییر یا اضافه کردن هریک از مواد این موافقتنامه، قبلاً یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع کنند.

کد خبر: ۲۰۱۲۰۷۱۰۱۰۴۵۰۷۲۰۷


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ