استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج: فلسفه اسلامی پلی میان فلسفه یونان و فلسفه مدرن است

معاون پیشین انجمن حقوق و علوم اجتماعی بریتانیا و استاد حقوق و فلسفه سیاسی دانشگاه کمبریج گفت: فلسفه اسلامی و آراء و آثار فیلسوفان اسلامی در قرون وسطی باعث شد تا فلسفه غرب بتواند میراث فلسفه یونان باستان را به فلسفه مدرن پیوند دهد.

پروفسور متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در مورد میزان تأثیر فلسفه غرب از فلسفه اسلامی گفت: فلسفه غرب به ویژه از فیلسوفان اسلامی در قرون وسطی تأثیر زیادی گرفته است.

وی در ادامه افزود: فیلسوفانی چون ابن سینا و فارابی تأثیر زیادی بر آرای فیلسوفان غربی در قرون وسطی داشته‌اند.

مؤلف “محل تلاقی اخلاق و حقوق” یادآور شد: ابن سینا در منطق آرای قابل توجهی دارد. هنوز برخی از آرای او او در منطق حائز اهمیت است.

وی در ادامه تصریح کرد: اما لازم می دانم در اینجا به اهمیت آرای فارابی نیز اشاره کنم. او فیلسوفی پرآوازه بود و تأثیر زیادی بر فیلسوفان غربی داشته است.

وی تأکید کرد: اگر سیر تاریخ فلسفه در غرب را ملاحظه کنیم مشاهده می کنیم که بعد از گسستی که از فلسفه یونان در قرون وسطی حاصل شد فلسفه غرب توانست به واسطه آرای فیلسوفان اسلامی سیر خود را دنبال کند.

مؤلف “نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی” در پایان تأکید کرد: فلسفه اسلامی و آراء و آثار فیلسوفان اسلامی در قرون وسطی باعث شد تا فلسفه غرب بتواند میراث فلسفه یونان باستان را به فلسفه مدرن پیوند دهد.

/۶۲۳۰۳

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *