استخدام تعدادی کارگر خانم جهت پیتزا فروشی

به تعدادی کارگر خانم جهت کار در پیتزا فروشی به صورت نیمه وقت با بیمه نیازمندیم.

استخدام تعدادی کارگر خانم جهت پیتزا فروشی

استخدام تعدادی کارگر خانم جهت پیتزا فروشی

تلفن : ۰۹۱۳۸۶۵۴۵۰۷

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.