استخدام در شرکت صنعتی – کوهپایه

یک شرکت تولیدی واقع در منطقه صنعتی کوهپایه به ۴ نفر فوق دیپلم مکانیک با حداقل ۵ ستل سابقه کار مفید در صنعت کاشی نیازمند است.

استخدام در شرکت صنعتی - کوهپایه

استخدام در شرکت صنعتی – کوهپایه

تلفن : ۰۳۱۱۶۶۲۷۱۱۵

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.