استخدام راننده و نقشه بردار

به یک راننده جرثقیل و نقشه بردار و انبار دار نیازمندیم.

استخدام راننده و نقشه بردار

استخدام راننده و نقشه بردار

تلفن : ۰۳۱۱۶۶۳۳۵۴۰

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.