استخدام کارشناس صنایع غذایی در مشهد

یک واحد لبنی به یک نفر کارشناس صنایع غذایی جهت مسئول فنی و چند نفر کارگر ساده مرد نیاز دارد.
تلفن: ۰۵۱۱۵۴۶

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.