اضافه کار معلمان چگونه محاسبه می شود؟

اضافه کار معلمان چگونه محاسبه می شود؟
در این مطلب نحوه محاسبه اضافه کار معلمان بر اساس حکم کارگزینی ۱۴۰۳را بررسی می کنید.

نحوه محاسبه اضافه کار معلمان ساعتی در سال ۱۴۰۳ به شرایط مختلفی ربط پیدا می کند، از جمله: 

مدرک تحصیلی:

معلمان با مدرک کارشناسی: ۱.۵ برابر حق الزحمه پایه

معلمان با مدرک کارشناسی ارشد: ۲ برابر حق الزحمه پایه

معلمان با مدرک دکتری: ۲.۵ برابر حق الزحمه پایه

نوع درس:

دروس تخصصی: ۱.۲ برابر حق الزحمه پایه

دروس عمومی: ۱ برابر حق الزحمه پایه

منطقه آموزشی:

مناطق محروم: ۱.۲ برابر حق الزحمه پایه

مناطق غیر محروم: ۱ برابر حق الزحمه پایه

تعداد ساعات اضافه کار:

تا ۲۰ ساعت در ماه: ۱۰۰% اضافه کار

بیش از ۲۰ ساعت در ماه: ۵۰% اضافه کار

حداقل و حداکثر اضافه کار:

حداقل اضافه کار: ۲ ساعت در هفته

حداکثر اضافه کار: ۱۲ ساعت در هفته

مبنای محاسبه اضافه کار:

حق الزحمه پایه: ۸۰% حقوق و مزایای مستمر

مثال:

فرض کنید یک معلم با مدرک کارشناسی ارشد در یک منطقه غیر محروم، ۱۰ ساعت اضافه کار در ماه داشته باشد. حق الزحمه پایه این معلم ۵ میلیون تومان باشد بسته به نوع قرارداد کار ساعتی .

محاسبه اضافه کار:

مبلغ هر ساعت اضافه کار: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان * ۲ * ۱ = ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مبلغ کل اضافه کار: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان * ۱۰ = ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تغییرات در سال ۱۴۰۳:

افزایش دوبرابری حق الزحمه ساعات اضافه تدریس: طبق مصوبه دولت، حق الزحمه ساعات اضافه تدریس معلمان در سال ۱۴۰۳ دو برابر خواهد شد بسته به نوع قرارداد تدریس.

پرداخت هر دو ماه یکبار: علی فرهادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، وعده داده است که حق التدریس و اضافه تدریس معلمان در سال ۱۴۰۳ هر دو ماه یکبار پرداخت شود.

محاسبه حقوق و اضافه کار ۱۴۰۳

محاسبه حقوق و اضافه کار در سال ۱۴۰۳ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

نوع شغل:

کارگران: تابع قانون کار و مصوبات شورای عالی کار

کارمندان دولت: تابع قانون مدیریت خدمات کشوری

معلمان: تابع قوانین و مقررات خاص آموزش و پرورش

سابقه کار:

سنوات خدمت در محاسبه حقوق پایه و مزایا تاثیر دارد.

مدرک تحصیلی:

مدرک تحصیلی در تعیین حق شغل و برخی مزایا نقش دارد.

محل کار:

در برخی مشاغل، مزایایی مانند حق مسکن و سختی کار بر اساس محل کار تعیین می شود.

تعداد ساعات کار:

حقوق پایه بر اساس ساعات کار موظفی در ماه محاسبه می شود.

اضافه کار:

اضافه کار بر اساس ساعات کار مازاد بر ساعات موظفی و با نرخ های مختلف محاسبه می شود.

مزایا:

مزایای مختلفی مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خواربار، حق سنوات و … به حقوق پایه اضافه می شود.

کسورات:

کسوراتی مانند بیمه تامین اجتماعی، مالیات و … از حقوق ناخالص کسر می شود.

در ادامه به طور خلاصه به نحوه محاسبه حقوق و اضافه کار در سال ۱۴۰۳ برای هر گروه شغلی می پردازیم:

کارگران:

حداقل حقوق پایه: ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان در ماه

اضافه کار: ۴۰% اضافه بر مزد پایه برای ساعات کار بعد از ۸ ساعت در روز

کارمندان دولت:

حداقل حقوق پایه: ۱۰ میلیون تومان در ماه

اضافه کار: ۳۵% اضافه بر حقوق پایه برای ساعات کار بعد از ۸ ساعت در روز

معلمان:

حق الزحمه پایه: بر اساس مدرک تحصیلی، نوع درس و منطقه آموزشی تعیین می شود.

اضافه کار: بر اساس ساعات اضافه تدریس و ضرایب مربوطه محاسبه می شود.

برای محاسبه دقیق حقوق و اضافه کار خود در سال ۱۴۰۳ می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

فیش حقوقی: فیش حقوقی حاوی اطلاعات کامل حقوق و مزایا و کسورات شما است.

سامانه های محاسبه حقوق آنلاین: سامانه های مختلفی برای محاسبه حقوق و اضافه کار به صورت آنلاین وجود دارند.

مراجع ذیصلاح: برای اطلاعات دقیق تر می توانید به مراجع ذیصلاح مانند اداره کار، امور اداری محل کار خود و یا سامانه رتبه بندی معلمان مراجعه کنید.

توجه:

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ کلی است و ممکن است در شرایط مختلف متفاوت باشد.

برای اطلاعات دقیق تر و به روزتر، به مراجع رسمی و قوانین و مقررات مربوطه مراجعه کنید

اضافه کار معلمان در سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه اضافه کار معلمان ، کارکنان اداری و آموزشی بر اساس حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به قرار زیر است:

محاسبه هزینه یک ساعت اضافه کار اداری برای معلمان

مبلغ بندهای زیر در حکم را جمع کنید و در آخر بر ۱۷۶ تقسیم کنید.

_حق شغل

_فوق العاده مدیریت

_حق شاغل

_تفاوت بند(ی) تبصره ١٢ بودجه سال٩٨

مبلغ بندهای زیر در حکم را جمع کنید و در آخر بر ۱۰۰ تقسیم کنید.

_حق شغل

_حق شاغل

_تفاوت بند(ی) تبصره ١٢ بودجه سال٩٨

_تفاوت جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ بودجه سال٩٧

از مبلغ اضافه کار ۱۰٪ مالیات کسر می شود.

مالیات مناطق محروم ۵٪ است.

۲۵ فروردین ۱۴۰۳

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.