اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی شد

جام جم آنلاین: معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از الکترونیکی شدن اظهارنامه‌ها خبر داد و گفت: مودیانی که امضای الکترونیکی داشته باشند می‌توانند فقط اظهارنامه الکترونیکی بفرستند .

گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از رسانه مالیاتی ایران حاکیست، حسین وکیلی درباره چگونگی ثبت امضای الکترونیکی اظهار داشت : وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرکز میانی صدور امضای الکترونیکی با دفاتر اسناد رسمی برای ثبت امضا هماهنگی های لازم را کرده است.

 وی افزود: مودیان می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی امضای الکترونیکی خود را به ثبت برسانند و پس از ثبت امضا در دفاتر اسناد رسمی به سایت مراجعه کنند.

وکیلی با تاکید بر این‌که ثبت امضای الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از آن در اظهارنامه‌های الکترونیکی ، کافی است ، گفت : اظهارنامه الکترونیکی تنهابه اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ، صاحبان مشاغل و اجاره مربوط است.


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.