اعلام رای کمیته استیناف در مورد تخلفات لیگ برتر فوتسال/ قهرمانی از گیتی‌پسند گرفته شد

به گزارش خبرآنلاین؛ کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، درباره تخلفات دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان، پرسپولیس، فولاد ماهان وشهید منصوری قرچک مورخ ۱۰ آذر نود در رقابتهای لیگ برتر فوتسال ، رای خود را صادر کرد.

این رای که مشروح آن در سایت فدراسیون فوتبال منتشر شده، به شرح زیر است:

با توجه به تخلفاتی که از سوی حسین افضلی سرمربی و احمد رضا شمس الکتابی سرپرست تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان که بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال سر زده بود هرکدام به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده اند . امین نورالهی ،داود عباسی ،سید نصراله مومنی و نیز سعید عبداله وند بر اساس مواد ۴۱ و ۴۳ آیین نامه به پرداخت هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی و هجده ماه محرومیت از فعالیت های رسمی فوتبال و فوتسال محکوم شده اند .

گفتنی است، محمد امام وردی سرپرست و محمد رضا حیدریان کاپیتان تیم فوتسال پرسپولیس به ترتیب بر اساس مواد ۴۱ و ۲۵ آیین نامه به پرداخت هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی و چهار ماه محرومیت از فعالیت های رسمی فوتبال و فوتسال و پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

همچنین محمد حسین عراقی زاده سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی و چهار ماه محرومیت از فعالیت های رسمی فوتسال و فوتبال محکوم شده اند و نیز مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهید منصوری قرچک از آن جهت که در بخش پایانی رأی صادره از کمیته انضباطی نتیجه مسابقه بین تیم های فوتسال پرسپولیس تهران و گیتی پسند اصفهان به قوت خود باقی مانده است و همچنین مدیر عامل تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان به جهت خدشه به حیثیت باشگاه متبوع و توجه تبانی به اعضای تیم فوتسال به موجب رأی مذکور همگی نسبت به آن اعتراض و حسب مورد درخواست برائت یا نقض رأی صادره را کرده اند که اعضای کمیته استیناف با پس از بررسی تمامی محتویات پرونده و به ویژه مشاهده فیلم بازی تیم های مذکور و حواشی آن و گزارش سه نفر کارشناس خبره منتخب کمیته انضباطی و تطبیق عمل و رفتار هر یک از عوامل و اشخاص مذکور با مواد آیین نامه انضباطی و در نظر گرفتن نکات و حقایق مسلمی چون:

 ۱) تبانی دو تیم فوتسال گیتی پسند و پرسپولیس تهران به دلالت گزارش سه نفر کارشناس خبره اظهار نظر بی شائبه مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران ، اظهار نظر و گفتگوی بازیکنان تیم فوتسال اخیر الذکر در اطراف زمین بازی و نحوه و نوع بازی برخی بازیکنان تیم فوتسال پرسپولیس به قطع و تعیین مسلم و مبرهن است

 ۲) در گزارش سه نفر کارشناس خبره اشاره ای به تبانی بین مدیران و بازیکنان و عوامل دو تیم فوتسال ماهان سپاهان و شهید منصوری قرچک نشده است

 ۳) به صراحت ماده ۴۱ آیین نامه انضباطی گزارش سه نفر کارشناس خبره منتخب کمیته انضباطی موضوعیت داشته و وصف و جنبه طریقت ندارد تا کمیته انضباطی یا استیناف مجوز قانونی تجزیه و تفکیک نتایج و آثار حقوقی مترتب بر گزارش مزبور را داشته باشند

۴) بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه انضباطی تبانی خواه در سطح کلان بین مدیران و متولیان دو باشگاه صورت گیرد و خواه بین اجزاء و عوامل آنها از حیث نتیجه و عقوبت انضباطی تفاوتی ندارد و اصطلاح و عبارات و اظهار نظر اخیر کمیته انضباطی مبنی بر این که « چون توافق نامه تام و اکمل متولیان فوتسال دو باشگاه گیتی پسند و پرسپولیس مبنی بر تبانی احراز نشده و اراده قبلی ایشان به تبانی کشف نشده از آنها مستحق تنبه نبوده و نتیجه هر دو مسابقه به قوت خود باقی است » منطبق با قواعد و اصول حقوقی نبوده و وجاهت و اعتبار قانونی ندارد و از سوی دیگر نتیجه مذکور و قائل شدن به عدم تبانی با دیگر قسمت های رأی مورد اعتراض متضمن محکومیت مربیان و عوامل و بازیکنان دو تیم فوتسال گیتی پسند و پرسپولیس در تناقض آشکار و نا همگونی است.

 ۵) تخلف تبانی و مداخله بین تیم های ورزشی حرکتی بسیار ناجوانمردانه بوده و دلیل موهن و قاطع به فقدان لیاقت و شایستگی تیم فوتبال یا فوتسال مرتکب تخلف مزبور در دستیابی به نتایج حاصل از بازی قوام با تبانی است و وضع تنبیهات مقرر در رأی مورد اعتراض و صیانت باشگاه و تیم فوتسال بهره مند از بازی قوام با تبانی از محرومیت و عقوبت تخلف مذبور نه تنها منطبق با آیین نامه انضباطی و رویه حسنه جاری در فوتبال و فوتسال مدرن نیست بلکه سبب دلسردی جمعیت حاضر در صحنه ورزش و آنهایی که با سلامت و معیارهای صحیح ورزش در رقابت بسر می برند ، شده و بدبین و عدم اقبال اهالی فوتبال و فوتسال و علاقمندان به آن را در پی دارد بنابر مراتب کمیته استیناف اولا اگر چه تخلف حسین افضلی سرمربی و احمد رضا شمس الکتابی سرپرست تیم فوتسال ماهان سپاهان را از نوع تبانی و منطبق با ماده ۴۱ آیین نامه انضباطی نمی داند زیرا از یک سو تخلف ایشان در کم کاری و عدم استفاده صحیح و مناسب از بازیکنان در اختیار انطباقی با پدیده تبانی ندارد بلکه تبانی مستلزم هماهنگی و هم فکری عوامل یک تیم با تیم مقابل به قصد تحصیل نتیجه و غرض خارج از معیار صحیح و واقعیت بازی سالم و جوانمردانه است و با برائت تیم مقابل از این تخلف و عدم محکومیت آن قصور تبانی از یک طرف بازی منطقی و عقلانی نیست وانگهی در نظریه هیأت سه نفره کارشناسان خبره همانطور که در صدر اشاره شد و مستند اصلی رأی کمیته انضباطی بوده و موضوعیت دارد اشاره ای به تبانی از سوی نامبردگان با عوامل و بازیکنان تیم فوتسال شهید منصوری قرچک نشده است ، لیکن از آنجا که حرکت نامبردگان خارج از اصول جوانمردی و رعایت بازی شرافت مندانه که تبلور بروز هر آنچه واقع و شایسته بوده در پرتوبازی دو تیم و سایر تیم ها ، می باشد و با اطلاق حرکت غیرورزشی منطبق است از این رو ضمن نقض رأی مورد اعتراض در این بخش و برائت دو نفر مذکور از اتهام تبانی به سببیت حرکت غیرورزشی ایشان مستنداً بند “الف” ماده ۲۲ و بند یک ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی هر یک از نامبردگان را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می کند ثانیاً با توجه به مسلم و محرز بودن تبانی بین بازیکنان ، مربی و سرپرست تیم فوتسال پرسپولیس و گیتی پسند اعتراض آقایان امین نورالهی ، داود عباسی ، سید نصراله مومن ، سعید عبداله وند ، محمد امام وردی ، محمد رضا حیدریان و محمد حسین عراقی زاده نسبت به رأی صادره وارد و موجه نبوده و کمیته استیناف در این بخش به استناد بند یک ماده ۱۷ آیین نامه مذکور رأی مورد اعتراض را در این قسمت ها و علیه نامبردگان عیناً تایید می کند ثالثا بر اساس مدلول ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی با نقض و اعلام بی اعتباری تصمیم اخیر کمیته انضباطی در بخش پایانی رأی مورد اعتراض راجع به نتیجه بازی دو تیم فوتسال پرسپولیس و گیتی پسند حکم به استرداد جوایز و نشان ها و مقام های حاصل از بازی مذکور از باشگاه فوتسال گیتی پسند و کسر ۶ امتیاز از مجموع امتیازات کسب شده در کل بازی ها از هر دو تیم فوتسال گیتی پسند و پرسپولیس تهران صادر و اعلام می کند،رأی صادره قطعی است .

۴۳ ۴۳

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ