اعلام پذیرفته شدگان در مصاحبه آزمون استخدامی مورخ /۳/۲۶ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

فهرست افراد پذیرفته شده در مصاحبه آزمون استخدامی مورخ /۳/۲۶ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان به ترتیب اولویت اصلی و ذخیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته شغلی
مورد تقاضا

محل خدمت

اولویت (اصلی / ذخیره)

۱

مهدی دریجانی

کارشناس مالیاتی

بم

اصلی

۲

عباس عباس زاده

کارشناس مالیاتی

بم

اصلی

۳

فاضل برخوردار

کارشناس مالیاتی

بم

اصلی

۴

امیر هوش هویدا

کارشناس مالیاتی

بم

اصلی

۵

محمد نعیم سیف الهی

کارشناس مالیاتی

بم

اصلی

۶

مرتضی قلندری کر

کارشناس مالیاتی

بم

ذخیره اول

۷

علی بهادر

کارشناس مالیاتی

بم

ذخیره دوم

۸

جلیل عباسی نسب

کارشناس مالیاتی

بم

ذخیره سوم

۹

حامد منظری توکلی

کارشناس مالیاتی

ارزوئیه

اصلی

۱۰

حمزه نجفی

کارشناس مالیاتی

ارزوئیه

اصلی

۱۱

حمید شاهدادی

کارشناس مالیاتی

ارزوئیه

ذخیره

۱۲

میثم جشاری

کارشناس مالیاتی

جیرفت

اصلی

۱۳

روح اله سالاری

کارشناس مالیاتی

جیرفت

اصلی

۱۴

یوسف مهنی

کارشناس مالیاتی

جیرفت

ذخیره

۱۵

حمید عبدالهی خالق آبادی

کارشناس مالیاتی

انار

اصلی

۱۶

سید محسن مسلمی

کارشناس مالیاتی

انار

ذخیره

۱۷

جلال قنبری ننیر

کارشناس مالیاتی

رابر

اصلی

۱۸

مسلم سلاجقه

کارشناس مالیاتی

رابر

ذخیره

۱۹

عباس شیبانی تذرجی

کارشناس مالیاتی

سیرجان

اصلی

۲۰

مصطفی کمال آبادی

کارشناس مالیاتی

سیرجان

اصلی

۲۱

حسین افشاری نسب

کارشناس مالیاتی

سیرجان

اصلی

۲۲

محسن زید آبادی

کارشناس مالیاتی

سیرجان

ذخیره اول

۲۳

افشین محمد پور

کارشناس مالیاتی

سیرجان

ذخیره دوم

۲۴

مهدی ابراهیمی میمند

کارشناس مالیاتی

شهربابک

اصلی

۲۵

سید حسین سجادی راویز

کارشناس مالیاتی

شهربابک

اصلی

۲۶

محسن دهجی بنده

کارشناس مالیاتی

شهربابک

اصلی

۲۷

محسن امیری نژاد

کارشناس مالیاتی

شهربابک

ذخیره اول

۲۸

حسام الدین نیک طبع

کارشناس مالیاتی

شهربابک

ذخیره دوم

۲۹

عباس محبوب زاده

کارشناس مالیاتی

ریگان

اصلی

۳۰ وحید محمدی زاده کارشناس مالیاتی زرند اصلی
۳۱ علیرضا عرب پور کارشناس مالیاتی زرند ذخیره

۳۲

حمید رامشک

کارشناس مالیاتی

کهنوج

اصلی

۳۳

مرتضی اکبری بیژن آباد

کارشناس مالیاتی

کهنوج

ذخیره

۳۴

ندا دریجانی

کارشناس امور اداری

بم

اصلی

۳۵

سمانه لباف زاده

کارشناس امور اداری

بم

ذخیره

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ