افتتاح حوزه علمیه گلپایگان توسط آیت الله محمدی گلپایگانی

افتتاح حوزه علمیه گلپایگان توسط آیت الله محمدی گلپایگانی

عکس:مدیریت سایت

کد خبر:۸۰۳۴۵۱۱۴

تاریخ خبر:۱۹:۴۸ ۰۷/۰۷/

دیدگاه ها و نظرات

: * 
:
: