افراد پیشنهادی برای هیات مدیره بانک آینده

بینا- به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی امروز عنی هشتم مهرماه باید بانک آینده در ثبت شرکتها ثبت و امور اداری لازم برای ایجاد بانک جدید آغاز شود.از سوی دیگر براساس اطلاعات رسیده افراد پینشهادی برای هیات مدیره این بانک جدید به بانک مرکزی معرفی شده اند.
به گزارش بینا، اخبار بانک،حکایت از آن است که ۱۰ نفر برای تصدی پست های هیات مدیره بانک جدید آینده از سوی موسسه مالی و اعتباری صالحین،آتی و بانک تات سابق به بانک مرکزی معرفی شده اند.
بانک مرکزی باید صلاحیت این افراد را بررسی و سپس برای تشکیل هیات مدیره اعلام کند.برخی اخبار از معرفی سول اف مدیر فعلی بانک تات سابق برای تصدی یک پست در هیات مدیره بانک آینده حکایت دارد.
در نهایت باید از بین افراد معرفی شده ۵نفر برای ورود به هیات مدیره بانک آینده انتخاب شوند.موسسات مالی صالحین و آتی و بانک تات برای تعیین رئیس هیات مدیره، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره در حال مذاکره و رایزنی هستند.
هر یک از این موسسات و بانک تات بطور مساوی ۲۵ درصد سهام بانک آینده را در اختیار خواهند داشت.التبه در این بین بیشترین نفع را موسسات صالحین و آتی می برند چراکه از حالت یک تعاونی و موسسه و سپس بانکدار شده اند.
۲۵ درصد باقی مانده از سهام بانک آینده نیز از طریق پذیره نویسی سهام به مردم واگذار خواهد شد.البته هنوز تکلیف سهامداران قبلی بانک تات که در بلاتکلیفی به سر می برند معلوم نیست و هنوز مشخص نشده در ساختار جدید وضعیت این افراد چگونه می شود؟

RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.