افزایش تعداد افراد بالای ۶۰ سال تا ۲۰۵۰/ هشدار درباره مبتلایان به زوال عقل

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نتایج گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل که ” سالخوردگی در قرن بیست و یکم: تجلیل و چالش” نام دارد، تعداد افراد صدساله از ۳۱۶ هزار نفر امروز به سه میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت که افراد مسن تر مزیتهای مهمی برای جامعه دارند اما وی هشدار داده که چنین جمعیتی ممکن است چالشهای مهمی برای کشورها در حوزه هایی چون بهداشت و حقوق بازنشستگی فراهم کنند.

 

درصد افراد سالخورده همزمان با افزایش طول عمر بیشتر می شود

درصد افراد سالخورده و بالای ۶۰ سال در سال ۲۰۵۰ به تفکیک  کشور

وی افزود: سالخوردگی جمعیت را نمی توان نادیده گرفت، در سطح جهان میزان افراد سالخورده با نرخی سریعتر از جمعیت کلی رشد می کند. این امر نشان دهنده پیشرفتهای چشمگیر و خوشایند در بهداشت و کیفیت زندگی در جوامع سراسر جهان است.

این درحالی است که دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: التزامات اجتماعی و اقتصادی این پدیده بسیار عمیق است و فراتر از یک فرد سالخورده و یک خانواده می رود و جامعه گسترده تر و جامعه جهانی را به صورتهای بی سابقه تحت تأثیر قرار می دهد.

این نمودار نشان می دهد که چگونه تا سال ۲۰۱۲ افراد بالای ۶۰ سال از کودکان بیشتر می شوند

نتایج دیگر در این گزارش دربرگیرنده تعداد افراد سالخورده است که ظرف ۱۰ سال از مرز یک میلیارد نفر می گذرد.

این پدیده در نتیجه پیشرفتهای پزشکی، افزایش حقوق افراد مسن و افزایش رونق اقتصادی رخ می دهد اما این گزارش از کشورها خواست آماده باشند تا ظرف چند سال آینده بتوانند از جمعیت خود در دهه های بالای ۶۰ سال حمایت کنند.

این مسئله بیشتر باید مدنظر کشورهای درحال توسعه باشد چرا که تحقیقات نشان می دهد که ۸۰ درصد جمعیت سالخورده جهان تا سال ۲۰۵۰ در کشورهای درحال توسعه هستند.

کشورهای درحال توسعه ظرف چها دهه آینده با تعداد بیشتری از سالخورگان رو به رو هستند

این گزارش می افزاید: سالخوردگی جمعیت دارای التزامات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی است و تبعات و فرصتهای مهمی برای توسعه کشور به همراه دارد.

براساس اعلام این گزارش، اگرچه درحال حاضر درصد افراد سالخورده در کشورهای درحال توسعه بیشتر است اما سرعت سالخوردگی جمعیت در کشورهای درحال توسعه و تبدیل ساختار آنها از پیر به جوان در یک دوره کوتاه سریعتر است.

نه تنها کشورهای درحال توسعه زمان کمتری برای انطباق خود با جمعیت درحال رشد از افراد سالخورده دارد، بلکه سطح توسعه اقتصادی آنها بسیار کمتر است و چالشهای بسیاری در پاسخ به تعداد درحال افزایش افراد سالخورده خواهند داشت.

این گزارش که از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل و موسسه بین المللی HelpAge ارائه شده به افزایش چالشهای نژادپرستی، سوء استفاده، خشونت برای افراد سالخورده اشاره کرده است که عمدتا گزارش نکرده باقی می مانند و همواره به عنوان یک مسئله خانوادگی درنظر گرفته می شوند و به ندرت به مقامات رسمی گزارش می شود.

شرایط سلامتی چون زوال عقل سه برابر می شود

این گزارش همچنین برچالشهای مبتلایان به زوال عقل تأکید کرده و اظهار داشته است که در سال ۲۰۱۰ تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در دنیا ۳۵٫۶ میلیون نفر بوده و براساس تخمین ها این تعداد هر ۲۰ سال تقریبا دو برابر می شود به طوری که در سال ۲۰۳۰ به ۶۵٫۷ و در سال ۲۰۳۰ به ۱۱۵٫۴ می رسد.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *