افزایش پاسخگویی در بازار سلامت و دسترسی iبه خدمات از اهداف پزشک خانواده

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز iبه نقل از ممتاز نیوز در تاریخ سهشنبه ۹ آبان ۹۱،

ممتاز نیوز : مدیر اجرایی برنامه پزشک خانواده با اشاره iبه اهداف اجرای برنامه پزشک
خانواده گفت: کاهش iبها‌های غیر ضروری، افزایش پاسخگویی در بازار سلامت،
افزایش دسترسی مردم iبه خدمات و افزایش پوشش خدمات سلامت از جمله مهم‌ترین
اهداف اجرای برنامه پزشک خانواده در سراسر کشور است.

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز iبه نقل از ایسنا ؛ دکتر محمد شریعتی در اجلاس مدیران
روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در تبیین نقش و اهمیت روابط
عمومی‌ها در اجرای برنامه پزشک خانواده گفت: اطلاع‌رسانی، تبلیغ، فراخوان،
تغییر نگرش مدیران و مردم و گردآوری نظرات مردم و مجریان از پرنامه پزشک
خانواده مهم‌ترین وظایف روابط عمومی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در
اجرای هرچه موفق‌تر برنامه پزشک خانواده است.

وی ضمن اعلام آمادگی و استقبال کمیته‌های ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده
از حضور و تعامل مدیران روابط عمومی در این ستاد iبه تشریح مشکلات پیش روی
نظام سلامت کشور پرداخت و گفت: بی‌عدالتی در سلامت، سالمندی، شهرنشینی،
حاشیه‌نشینی، بیمارستان محوری و تخصص گرایی، پایین بودن سهم بخش سلامت از
تولید ناخالص ملی و کامل نبودن دسترسی و رضایت مردم iبه خدمات پزشکی از جمله
چالش‌ها و مشکلات موجود پیش روی نظام سلامت کشور است.

وی با اشاره iبه موضوع ضرورت اجرای برنامه پزشک خانواده در قانون برنامه
پنجم توسعه گفت: مطالعه ۱۰ ساله تطبیقی در ۱۸ کشور اروپایی جهان حاکی از آن
است که همه این کشورها در طرح‌های بیمه سلامتی خود از پزشکان خانواده iبه
عنوان دروازه‌بانان نظام سلامت، iبهره‌ برده‌اند و این برنامه ضمن ارتقای
کیفیت خدمات سلامت، کنترل iبها‌های سلامتی را نیز سبب شده است.

منبع: ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *