افزایش ۷۱ درصدی صادرات گمرکات استان اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت : درهشت ماهه۱۴۰۰ تشریفات صادرات ۱۸ هزار و ۷۱۳ فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۹۷۸ تن کالا به ارزش ۸۶۵ میلیون و ۳۸۲ هزار دلار در ۵ گمرک استان اصفهان انجام پذیرفته است که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد ۲۰ درصد ، از حیث وزن ۲۰ درصد واز لحاظ ارزش ۷۱ درصد رشد داشته است.

افزایش ۷۱ درصدی صادرات گمرکات استان اصفهان

به گزارش ممتاز نیوز، رسول کوهستانی پزوه در خصوص فعالیت گمرکات استان اصفهان به تفکیک هر گمرک در هشت ماهه۱۴۰۰ ، اظهار داشت : اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش ۴۲۸ میلیون و ۸۳۵  هزار دلار و وزن ۸۷۲   هزار و ۲۲۴ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۷۰ درصد و نظر وزنی ۲۱ درصد رشد داشته است .

مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات گمرک کاشان اذعان داشت : در هشت ماهه۱۴۰۰ به ارزش ۲۹۴ میلیون و ۳۵۱  هزار  دلار و به وزن   ۳۴۸ هزار و ۲۴۲  تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک کاشان انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۹۰ درصد و از نظر وزن ۴۱ درصد  رشد داشته است .

رسول کوهستانی پزوه در زمینه صادرات گمرک اختصاصی مجتمع فولاد مبارکه گفت : در هشت ماهه  امسال به ارزش ۵۴ میلیون و ۷۵۸  هزار  دلار و به وزن ۵۷ هزار و ۱۲۹ تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی مجتمع فولاد مبارکه انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال از نظر ارزش ۲۶ درصد  رشد  و حیث وزن ۳۶ درصد کاهش داشته است .

وی در زمینه صادرات گمرک اختصاصی  ذوب آهن گفت : طی این مدت  ، ۸۰  میلیون و ۳۶۱ هزار دلار و به وزن ۱۲۲ هزار و ۶۱۴  هزار تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی  ذوب آهن انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۷۸ درصد و لحاظ وزنی ۱۱ درصدافزایش داشته است .

مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت : در هشت ماهه ابتدای امسال  ۷ میلیون و ۷۷ هزار دلار و به وزن ۷۶۹ تن تشریفات صادرات از طریق  کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان  انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش۳۲ درصد کاهش  و از لحاظ وزنی ۶۱ درصد کاهش  داشته است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *