افزایش ۲۰درصدی متوسط قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی + جدول

تصویب قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال‌های ۹۴-۹۳

براساس تازه ترین مصوبه هیات دولت در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی سال ۹۴-۹۳ متوسط این قیمت ها بالغ بر ۲۰درصد افزایش یافته است.

به گزارش گروه وبگردی ممتازنیوز،هیات وزیران در جلسه مورخ ۲ /۷ / قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) را برای سال ۹۴-۹۳ تصویب کرده است که بررسی ارقام مصوب نشان می‌دهد به طور متوسط در مقایسه با قیمت‌های مربوط به سال زراعی گذشته رشدی ۲۰درصدی اتفاق افتاده است، بیشترین افزایش در بین محصولات زراعی مربوط به سیب زمینی طرح استمرار است که با قیمتی معادل ۴۴۰ تومان معادل ۷۶ درصد گران تر از کشاورزان خریداری خواهد شد.کمترین میزان افزایش مربوط به انواع گندم و جو است که در مقایسه با سال زراعی گذشته رقمی معادل ۱۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند.

نکته قابل تامل آن‌که دولت یازدهم طی دو سال زراعی که ۹۲و ۹۳ که مصادف با اولین سال آغازبه کارش بوده است متوسط قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش دهد که این اقدام در راستای تشویق بخش کشاورزی انجام شده است.

قیمت خرید محصولات کشاورزی(زراعی) سال‌های و ۱۳۹
ردیف نام محصول قیمت
۱ گندم معمولی ۱۱۵۵۰
۲ گندم دوروم ۱۱۸۸۰
۳ جو ۹۲۰۰
۴ ذرت دانه‌ای ۹۶۰۰
۵ چقنر قند ۳۵۵*+۲۳۴۵
۶ پنبه(وش) ۲۵۵۰۰
۷ دانه سویا ۱۹۷۰۰
۸ دانه آفتابگردان ۲۱۵۰۰
۹ دانه کلزا ۲۲۰۰
۱۰ دانه گلرنگ ۲۱۵۰۰
۱۱ برنج خزر، شیرودی، فجر و گوهر ۳۲۰۰۰
۱۲ برنج سپیدرود ۲۸۵۰۰
۱۳ برنج ندا، نعمت ۲۵۰۰۰
۱۴ عدس ۲۳۰۰۰
۱۵ نخود ۲۲۰۰۰
۱۶ لوبیا چیتی ۲۱۰۰۰
۱۷ لوبیا سفید ۲۱۰۰۰
۱۸ لوبیا قرمز ۲۱۰۰۰
۱۹ سیب‌زمینی پاییزه ۳۶۰۰
۲۰ سیب‌زمینی بهاره و تابستانه ۳۶۰۰
۲۱ سیب‌زمینی طرح استمرار ۴۴۰۰
۲۲ پیاز پاییزه ۲۴۰۰
۲۳ پیاز بهاره ۲۴۰۰
۲۴ پیاز طرح استمرار ۲۷۰۰
* به ازای هر کیلو چقندر قند مبلغ(۳۵۵) ریال هزینه حمل اضافه می‌شود

قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی ۹۴-۹۳ در جدول زیر و در مقایسه با قیمت های سال گذشته آمده است. در ستون انتها درصد افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته مشخص شده است.

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی(زراعی)
ردیف نام محصول قیمت سال ۹۲ – (ریال) قیمت(ریال)۹۳ – میزان افزایش(ریال)۹۳ – درصد تغییر ۹۳ – قیمت(ریال)۹۴ – میزان افزایش(ریال)۹۴ – درصد تغییر۹۴ –
۱ گندم معمولی ۵۵۰۰ ۱۰۵۰۰ ۵۰۰۰ ۹۱ درصد ۱۱۵۵۰ ۱۰۵۰ ۱۰ درصد
۲ گندم دوروم ۵۸۰۰ ۱۰۸۰۰ ۵۰۰۰ ۸۶درصد ۱۱۸۸۰ ۱۰۸۰ ۱۰ درصد
۳ جو ۴۵۰۰ ۷۸۰۰ ۳۳۰۰ ۷۳درصد ۹۲۰۰ ۱۴۰۰ ۱۸ درصد
۴ ذرت دانه‌ای ۴۶۵۰ ۸۷۰۰ ۴۰۵۰ ۸۷درصد ۹۶۰۰ ۹۰۰ ۱۰ درصد
۵ چقندر قند ۱۳۵۰ ۲۱۰۰ ۷۵۰ ۵۶درصد ۳۵۵* + ۲۳۴۵ ۶۰۰ ۲۹ درصد
۶ پنبه(وش) ۱۴۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۸۰۰۰ ۵۷درصد ۲۵۵۰۰ ۳۵۰۰ ۱۶ درصد
۷ دانه سویا ۹۵۰۰ ۱۷۰۰۰ ۷۵۰۰ ۷۹درصد ۱۹۷۰۰ ۲۷۰۰ ۱۶ درصد
۸ دانه آفتابگردان ۸۷۰۰ ۱۸۵۰۰ ۹۸۰۰ ۱۱۳درصد ۲۱۵۰۰ ۳۰۰۰ ۱۶ درصد
۹ دانه کلزا ۱۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰ درصد ۲۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۶ درصد
۱۰ دانه گلرنگ ۹۵۰۰ ۱۸۵۰۰ ۹۰۰۰ ۹۵درصد ۲۱۵۰۰ ۳۰۰۰ ۱۶ درصد
۱۱ برنج خزر،شیرودی، فجر و گوهر ۲۱۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۲۹درصد ۳۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۱۹ درصد
۱۲ برنج سازندگی، درودزن، عنبر، نجفی، کوهرنگ، سپیدرود ۱۵۵۰۰ ۲۴۰۰۰ ۸۵۰۰ ۵۵درصد ۲۸۵۰۰ ۴۵۰۰ ۱۹ درصد
۱۳ برنج ندا، نعمت، آذر و صالح ۱۵۶۸۰ ۲۱۰۰۰ ۵۳۲۰ ۳۴درصد ۲۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۱۹درصد
۱۴ عدس ۱۰۲۰۰ ۲۰۰۰۰ ۹۸۰۰ ۹۶درصد ۲۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۵ درصد
۱۵ نخود ۱۰۲۰۰ ۱۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶درصد ۲۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۶ درصد
۱۶ لوبیا چیتی ۹۵۰۰ ۱۸۰۰۰ ۸۵۰۰ ۸۹درصد ۲۱۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۷ درصد
۱۷ لوبیا سفید ۹۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۰۰درصد ۲۱۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۷ درصد
۱۸ لوبیا قرمز ۹۰۰۰ ۱۷۸۰۰ ۸۸۰۰ ۹۸ درصد ۲۱۰۰۰ ۳۲۰۰ ۱۸ درصد
۱۹ سیب زمینی پاییزه ۱۹۵۰ ۳۰۰۰ ۱۰۵۰ ۵۴درصد ۳۶۰۰ ۶۰۰ ۲۰درصد
۲۰ سیب زمینی بهاره و تابستانه ۱۹۵۰ ۳۰۰۰ ۱۰۵۰ ۵۴ درصد ۳۶۰۰ ۶۰۰ ۲۰درصد
۲۱ سیب زمینی طرح استمرار ۲۲۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰ ۱۴درصد ۴۴۰۰ ۱۹۰۰ ۷۶ درصد
۲۲ پیاز پاییزه ۱۳۵۰ ۲۰۰۰ ۶۵۰ ۴۸درصد ۲۴۰۰ ۴۰۰ ۲۰ درصد
۲۳ پیاز بهاره ۱۳۵۰ ۲۰۰۰ ۶۵۰ ۴۸درصد ۲۴۰۰ ۴۰۰ ۲۰درصد
۲۴ پیاز طرح استمرار ۱۵۰۰ ۲۲۰۰ ۷۰۰ ۴۷درصد ۲۷۰۰ ۵۰۰ ۲۳ درصد

*به ازای هر کیلو چقندر قند مبلغ(۳۵۵) ریال هزینه حمل اضافه می‌شود


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *