الزام درج جرایم در برگ‌های قطعی مالیات

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی به ادارات امور مالیاتی کشور اعلام کرد: درج جرایم در برگ‌های قطعی مالیات الزامی است.

تسنیم: معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی به ادارات امور مالیاتی کشور اعلام کرد: درج جرایم در برگ‌های قطعی مالیات الزامی است.

در بخشنامه حسین وکیلی به ادارات کل امور مالیاتی کشور آمده است: پـیرو بخشنامه شماره ۲۲۰۵۶/۲۶۲۸/۴/۳۰ مورخ ۸/۵/۷۷ و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی (موضوع مواد ۱۹۳،۱۹۲،۱۹۰ و…)در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نـموده و در فرمـی جـداگانه نسـبت به محاسبه جرایم فـوق الذکر مـبادرت و در مـوارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسـال برگ مـالیات قـطعی به انضمـام فـرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند،لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد،کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد.

— if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at momtaznews.com/content-only/faq.php#publishers.

هشت صبح
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ