انتشار اسامی ۶۵ کاندیدای تایید شده حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور گفت: فهرست نهایی ۶۵ نامزد تایید صلاحیت شده دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه منتشر شد.

انتشار اسامی ۶۵ کاندیدای تایید شده حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه

به گزارش ممتاز نیوز، مهدی دونده افزود: ۴۴۰ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تایید هیات های اجرایی رسیده که از افزایش ۱۷ درصدی تعداد شعب اخذ رای نسبت به انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.

فهرستی که فرماندار نیشابور از نامزدهای انتخابات اعلام کرده ، به شرح زیر است:

 • ۱- هادی ابراهمیان فرزند عباسعلی مشهور به ابراهیمی یا ابراهیمیان کد نامزد ۱۲۳
 • ۲- علی اربابی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵
 • ۳- علی اکبر اردمهء فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶
 • ۴- محمد اردمهء فرزند قربانعلی مشهور به اردمه کد نامزد ۱۲۷
 • ۵- محمد اکبری فرزند حسن کد نامزد ۱۳۱
 • ۶- مهدی امینی فر فرزند حسن کد نامزد ۱۳۲
 • ۷- هادی انصاری فرد فرزند محمد مشهور به انصاری کد نامزد ۱۳۵
 • ۸- مسعود ایمان فرزند محمد مشهور به کمپانی کد نامزد ۱۳۷
 • ۹- سوسن بلالی فرزند محمد مشهور به سوسنی، زهرا بلالی کد نامزد ۱۳۹
 • ۱۰- حسین بیضائی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۲
 • ۱۱- محمد تاجیک فرزند عباس کد نامزد ۱۴۳
 • ۱۲- رضا ترذال فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۴۵
 • ۱۳- محمدرضا تقی آبادی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶
 • ۱۴- رضا جعفری فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۴۷
 • ۱۵- یاور جلائیان صالح فرزند هوشنگ مشهور به دکتر صالح کد نامزد ۱۴۸
 • ۱۶- حسین چنارانی فرزند محمد مشهور به مهندس حسین چنارانی کد نامزد ۱۵۱
 • ۱۷- حسین چنارانی فرزند موسی مشهور به حاج حسین کد نامزد ۱۴۹
 • ۱۸- مسعود حاجی بگلو فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۷۴
 • ۱۹- سیدحسین حسینی فرزند سیداسمعیل کد نامزد ۱۵۴
 • ۲۰- سیدعلی حسینی فرزند سیداصغر کد نامزد ۱۵۶
 • ۲۱- سیدعلی حسینی فرزند سیدحسین مشهور به دو قلوها کد نامزد ۱۵۷
 • ۲۲- سیدمحمد حسینی فرزند سیدحسین مشهور به دو قلوها کد نامزد ۱۵۹
 • ۲۳- حسین حیدرآبادی فرزند نجفعلی کد نامزد ۱۶۲
 • ۲۴- حسام الدین حیدری فرزند حیدر مشهور به حسین کد نامزد ۱۶۳
 • ۲۵- محمود خرمکی فرزند علی کد نامزد ۱۶۴
 • ۲۶- مجتبی دانشخواه فرزند عبداله کد نامزد ۱۶۷
 • ۲۷- ایوب درودی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۱۶۸
 • ۲۸- علی اصغر رباطی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۷۳
 • ۲۹- محمد رستمی فرزند ابوطالب کد نامزد ۱۷۵
 • ۳۰- شهرام رستگار فرزند محمد کد نامزد ۱۷۴
 • ۳۱- محمد رضوانی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۷۸
 • ۳۲- علی سرچاهی فرزند محمدولی مشهور به علی ولی کد نامزد ۱۸۶
 • ۳۳- رضا سعادتی فر فرزند غلامعلی مشهور به اقای سعادتی کد نامزد ۱۸۷
 • ۳۴- مرضیه سکاکی فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۹
 • ۳۵- سیدیحیی سلیمانی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۹۱
 • ۳۶-محمدجواد شرفی فرزند محسن کد نامزد ۱۹۳
 • ۳۷- محمدحسن شوروزی فرزند احمد مشهور به شورورزی کد نامزد ۱۹۶
 • ۳۸- مهدی صفائی نیا فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۱۳
 • ۳۹- حسین عابد فرزند علی اصغر مشهور به عابدی کد نامزد ۲۱۵
 • ۴۰- صفرعلی عارفخانی فرزند اله یار کد نامزد ۲۱۷
 • ۴۱- رضا عیدیان فرزند احمد کد نامزد ۲۳۱
 • ۴۲- صفرعلی فدائیان فرزند محمد کد نامزد ۲۳۲
 • ۴۳- علی رضا قالی باف خراسانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۷۳
 • ۴۴- مرتضی قدمیاری فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۳۹
 • ۴۵- رضا قدیریان فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۱
 • ۴۶- محمدامین قربان بیگی فرزند محمدرضا مشهور به امین کد نامزد ۲۴۲
 • ۴۷- جواد قلی زاده فرزند رمضان کد نامزد ۲۴۳
 • ۴۸- محمدحسین کارجی فرزند ابوالحسن مشهور به حسین کد نامزد ۲۴۵
 • ۴۹- علی کرمی فرزند عزیزاله کد نامزد ۲۴۶
 • ۵۰- زکیه کمالی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۴۷
 • ۵۱- علی کهنموی ده سرخی فرزند محمد مشهور به کهنمویی کد نامزد ۲۴۸
 • ۵۲- رکسانا کیهانی فرزند امیر کد نامزد ۲۴۹
 • ۵۳- محمد گودرزی فرزند مجید کد نامزد ۲۵۲
 • ۵۴- محمدمهدی لسانی فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۵۳
 • ۵۵- سیدرضا محروقی فرزند علی اکبر مشهور به میرعاقل، بحرودی کد نامزد ۲۵۶
 • ۵۶- موسی الرضا محمدآبادی فرزند رضا کد نامزد ۲۵۷
 • ۵۷- مجید مرزانی فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۵۸
 • ۵۸- علی مروی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹
 • ۵۹- مصطفی مشکی یان فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۶۱
 • ۶۰- فریبا مظفرپور فرزند حسن قلی کد نامزد ۲۶۲
 • ۶۱- حامد میرزاخان فرزند احمد کد نامزد ۲۶۴
 • ۶۲- رضا نجفی فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۶۵
 • ۶۳- رسول نوروزی فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۶۸
 • ۶۴- حمید نیرآبادی فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۶۹
 • ۶۵- امیر یساقی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۷۱

انتهای پیام/


استانی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.